Các tin khác
Nội dung và mức chi từ NSNN để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Ngày 07/7/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên đã ban hành Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐND về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ NSNN để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Nghị quyết quy định nội dung và mức chi họp của Hội đồng sáng kiến và Hội đồng chuyên môn xét đánh giá sáng kiến cơ sở:

- Chủ tịch Hội đồng: 250.000 đồng/ buổi họp.

- Phó Chủ tịch Hội đồng, thành viên Hội đồng, thư ký Hội đồng: 100.000 đồng/ người/ buổi họp.

- Đại biểu được mời tham dự: 50.000 đồng/ người/ buổi họp.

- Chi tiền tài liệu, văn phòng phẩm phục vụ họp Hội đồng: Thanh toán theo hóa đơn thực tế phát sinh trong phạm vi dự toán được phê duyệt.

DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: