Các tin khác
Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 có hiệu lực từ 15/8/2023
Ngày 24/7/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 56/2023/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Nghị định số 99/2016/NĐ-Cp ngày 01 tháng 7 năm 2016 về quản lý và sử dụng con dấu, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 quy định về quản lý, sử dụng pháo có hiệu lực từ ngày 15/8/2023.

Đối với Nghị định số 56/2023/NĐ-CP có những điểm sửa đổi nổi bật như sau:

1.  Công an xã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự và quản lý các cơ sở kinh doanh, bao gồm:

+ Cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú có quy mô kinh doanh dưới 10 phòng;

+ Cơ sở kinh doanh khí là hộ kinh doanh.

2.  Người đứng đầu cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ không cần phải có hộ khẩu thường trú ít nhất 05 năm tại xã, phường, thị trấn nơi đăng ký đặt địa điểm hoạt động kinh doanh.

3. Hình thức nộp hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục về con dấu, có 03 hình thức như sau:

+ Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của cơ quan đăng ký mẫu con dấu;

+ Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích;

+ Nộp qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an (trừ các văn bản, giấy tờ không được phép đăng tải qua hệ thống mạng theo quy định của pháp luật).

4. Rút ngắn thời hạn cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ: Rút ngắn từ 05 ngày làm việc xuống còn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị. Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ có thời hạn 60 ngày.

5. Rút ngắn thời hạn cấp giấy phép mua pháo hoa: Rút ngắn từ 05 ngày làm việc xuống còn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị. Giấy phép mua pháo hoa có thời hạn 30 ngày.

Xem nội dung chi tiết Nghị định tại đây./.

DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: