Các tin khác
Một số điểm mới quy định về lệ phí trước bạ tại Thông tư số 13/2022/TT-BTC
Ngày 28/02/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 13/2022/TT-BTC quy định chi tiết một số điếu Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngayy 15/01/2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ.

Theo đó, Thông tư 13/2022/TT-BTC có một số điểm mới nổi bật về lệ phí trước bạ như sau:

* Về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất

Bổ sung quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà chung cư là giá không bao gồm kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư; và cách xác định giá tính lệ phí trước bạ khi trên hợp đồng mua bán nhà và trên hóa đơn mua bán nhà không tách riêng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư (giá tính lệ phí trước bạ là tổng giá trị mua bán nhà ghi trên hóa đơn bán nhà hoặc hợp đồng mua bán nhà) để rõ ràng trong thực hiện và đảm bảo quyền lợi cho người đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà chung cư. Bổ sung quy định về cách xác định giá tính lệ phí trước bạ đối với giá nhà, đất tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán nhà đất mà không tách riêng phần giá trị nhà và giá trị đất.

* Về mức thu lệ phí trước bạ

Bỏ quy định chủ tài sản kê khai lệ phí trước bạ phải xuất trình cho cơ quan Thuế giấy đăng ký môtô, xe máy hoặc hồ sơ đăng ký xe do Công an cấp đăng ký trả khi kê khai nộp lệ phí trước bạ đối với mô tô, xe máy từ lần thứ 2 trở đi để phù hợp với quy định về quy trình xử lý của cơ quan Công an.

Bổ sung mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ: Điểm c khoản 5 Điều 8 Nghị định 10/2022/NĐ-CP bổ sung việc tính lệ phí trước bạ với ô tô điện chạy pin. Cụ thể: Mức thu lệ phí trước bạ với ô tô điện chạy pin là 0% trong vòng 03 năm kể từ ngày 01/3/2022, tức là, đến 01/3/2025, lệ phí trước bạ khi mua ô tô điện chạy pin là 0%; đến 01/3/2027, lệ phí trước bạ khi mua ô tô điện chạy pin bằng 50% mức thu với ô tô chạy xăng, dầu có cùng số chỗ ngồi; riêng nộp lần hai trở đi thì mức thu là 2% và áp dụng thống nhất trên toàn quốc.

* Về miễn lệ phí trước bạ

Bổ sung thêm đối tượng được miễn là “nhà nguyện” vào nội dung quy định được miễn lệ phí trước bạ của “Nhà, đất sử dụng vào mục đích cộng đồng của các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng được miễn lệ phí trước bạ theo quy định tại khoản 8 Điều 10 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP là nhà trên đất theo quy định tại Điều 159, Điều 160 Luật Đất đai được Nhà nước công nhận hoặc được phép hoạt động”.

* Về tài sản liên quan đến gia đình đã được cấp Giấy chứng nhận khi đăng ký lại quyền sở hữu, quyền sử dụng

Theo quy định mới tại điểm c khoản 16 Điều 10 Nghị định 10/2022/NĐ-CP, khi vợ chồng hợp nhất tài sản hoặc phân chia tài sản khi ly hôn theo bản án, quyết định của Toá án có hiệu lực pháp luật thì đều thuộc trường hợp được miễn lệ phí trước bạ. Trước đây, theo điểm c khoản 3 Điều 1 Nghị định 20/2019/NĐ-CP chỉ nêu, tài sản được cấp Giáy chứng nhận của hộ gia đình khi phân chia tài sản đó cho các thành viên hộ gia đình đăng ký lại sẽ được miễn lệ phí trước bạ mà không đề cập đến việc đăng ký lại Quyền sở hữu, sử dụng của vợ chồng nếu chia tài sản khi ly hôn hay khi hợp nhất tài sản trong thời kỳ hôn nhân có được miễn lệ phí trước bạ không. Ngoài ra, hiện nay, khi vợ chồng mua bán, tặng cho, thừa kế nhà, đất đều phải nộp lệ phí trước bạ là 0,5% như các khoản thu nhập khác và chỉ được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Thông tư số 13/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/3/2022. Đồng thời, bãi bỏ Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 cùa Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ và Thông tư số 20/2019/TT-BTC ngày 09/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 301/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 hướng dẫn về lệ phí trước bạ./.

                                                Theo Bản tin TBNB tháng 5/2022

DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: