Bản tin ngành
Thu ngân sách nhà nước bốn tháng đầu năm 2024
Theo Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) thực hiện tháng 4 ước đạt 175,6 nghìn tỷ đồng, bằng 10,3% dự toán, bằng 94,4% mức thu bình quân tháng của quý I (thấp hơn khoảng 10,4 nghìn tỷ đồng), lũy kế 4 tháng thu NSNN ước đạt 733,4 nghìn tỷ đồng, bằng 43,1% dự toán, tăng 10,1% so cùng kỳ năm 2023 (thu ngân sách trung ương ước đạt khoảng 46,5% dự toán; thu ngân sách địa phương ước đạt khoảng 39,7% dự toán).

Trong đó: Thu nội địa ước đạt 149,3 nghìn tỷ đồng, bằng 10,3% dự toán, bằng 93,2% mức thu bình quân tháng của quý I (giảm gần 11 nghìn tỷ đồng), chủ yếu do trong quý I đã tập trung thu vào ngân sách thuế thu nhập doanh nghiệp và lợi nhuận còn lại phát sinh quý IV/2023 và phần chênh lệch còn phải nộp theo quyết toán thuế năm 2023.

Thu từ dầu thô ước đạt 5,5 nghìn tỷ đồng, bằng 12% dự toán, giá dầu thanh toán bình quân trong tháng khoảng 90 USD/thùng, tăng 20 USD/thùng so với giá dự toán; sản lượng dầu trong tháng ước đạt 0,7 triệu tấn.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 20,8 nghìn tỷ đồng, trên cơ sở tổng số thu thuế đạt 30,4 nghìn tỷ đồng, bằng 8,1% dự toán, bằng 101,6% mức thu bình quân tháng của quý I (tăng khoảng 590 tỷ đồng); hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ trong tháng khoảng 9,6 nghìn tỷ đồng.

Trong tháng 4, cơ quan Thuế, Hải quan tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Ước tính số tiền miễn, giảm thuế, phí, lệ phí trong 4 tháng đầu năm khoảng 31 nghìn tỷ đồng. Đồng thời, tập trung triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhóm giải pháp tăng cường quản lý thu, phối hợp chặt chẽ các lực lượng chức năng chống buôn lậu, gian lận thương mại, trốn lậu thuế.

Trong đó, cơ quan Thuế đã kiểm tra, rà soát toàn bộ số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh để xác định chính xác số doanh nghiệp tạm nghỉ kinh doanh, số doanh nghiệp báo ngừng hoạt động; rà soát lập bộ thuế khoán, lệ phí môn bài; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ công tác hoàn thuế giá trị gia tăng đảm bảo hoàn thuế đúng quy định của pháp luật.

                                                          Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: