Bản tin ngành
Thu ngân sách nhà nước 8 tháng đầu năm 2023
Theo Bộ Tài chính, lũy kế 8 tháng đầu năm 2023, thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.124,5 nghìn tỷ đồng, bằng 69,4% dự toán, giảm 8,8% so cùng kỳ năm 2022. Bộ Tài chính cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện tháng 8/2023 ước đạt 88 nghìn tỷ đồng, bằng 5,4% dự toán, bằng 59,5% (giảm 60 nghìn tỷ đồng) mức thu bình quân 7 tháng đầu năm. Trong đó, thu nội địa ước đạt 71,8 nghìn tỷ đồng, bằng 5,4% dự toán.

Số thu nội địa tháng 8 giảm khoảng 50,9 nghìn tỷ đồng so với mức thu bình quân 7 tháng đầu năm. Nguyên nhân chủ yếu là do tăng trưởng kinh tế những tháng đầu năm thấp, hoạt động sản xuất - kinh doanh của một số ngành công nghiệp chủ lực suy giảm mạnh.

Thu từ dầu thô tháng 8/2023 ước đạt 4,4 nghìn tỷ đồng, bằng 10,5% dự toán. Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt khoảng 11,8 nghìn tỷ đồng.

Với kết quả này, lũy kế 8 tháng, thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.124,5 nghìn tỷ đồng, bằng 69,4% dự toán, giảm 8,8% so cùng kỳ năm 2022. Trong đó, thu nội địa ước đạt gần 931 nghìn tỷ đồng, bằng 69,8% dự toán, giảm 4,5% so cùng kỳ năm 2022; không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế và chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước, số thu thuế, phí nội địa ước đạt 69,6% dự toán, giảm 0,3% so cùng kỳ. 

Đến hết tháng 8, có 9/12 khoản thu nội địa đảm bảo tiến độ dự toán. Trong đó, các khoản thu trực tiếp từ hoạt động sản xuất - kinh doanh (chiếm 53,3% dự toán tổng số thu nội địa) ước đạt 70,3% dự toán, tăng 4,7% so cùng kỳ.

Tuy nhiên, không kể thuế thu nhập doanh nghiệp (chiếm gần 48% tổng số thu từ khu vực sản xuất - kinh doanh) đạt khá so dự toán và tăng 23,4% so cùng kỳ do doanh nghiệp đã tạm nộp 4/5 kỳ theo quy định, thì số thu của 03 khu vực này chỉ bằng 91,6% cùng kỳ.

Thu từ hoạt động sổ số kiến thiết ước đạt 84% dự toán, tăng 20,1% so cùng kỳ; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản ước đạt 94,9% dự toán, tăng 4% so cùng kỳ; thuế thu nhập cá nhân ước đạt 70,9% dự toán, giảm 7,8% so với cùng kỳ; thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước ước đạt 118,8% dự toán, tăng 75,5% so cùng kỳ. 

Bên cạnh đó, ước tính có 27/63 địa phương thực hiện thu nội địa 8 tháng đạt trên 68% dự toán; 09/63 địa phương có tăng trưởng thu so cùng kỳ, trong khi có tới 54 địa phương thu thấp hơn so cùng kỳ. 

Cũng theo Bộ Tài chính, thu từ dầu thô 8 tháng ước đạt khoảng 39,7 nghìn tỷ đồng, bằng 94,6% dự toán, giảm 25,1% so cùng kỳ năm 2022. Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 153,6 nghìn tỷ đồng, bằng 64,3% dự toán, giảm 23,2% so cùng kỳ năm 2022.

                                                                                  Theo tapchitaichinh.vn

 

DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: