Bản tin ngành
Thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2023
Theo Bộ Tài chính, thu ngân sách nhà nước tháng 6/2023 ước đạt 93,5 nghìn tỷ đồng, bằng 5,8% dự toán; lũy kế thu 6 tháng đầu năm ước đạt 875,8 nghìn tỷ đồng, bằng 54% dự toán, giảm 7,8% so cùng kỳ năm 2022. Trong đó, thu nội địa ước đạt 53,9% dự toán, giảm 4,7% so với cùng kỳ; thu từ dầu thô đạt 72,9% dự toán, giảm 15% so với cùng kỳ; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 52,9% dự toán, giảm 20,6% so cùng kỳ.

Theo số liệu của Bộ Tài chính, chi ngân sách nhà nước tháng 6/2023 ước đạt 155,9 nghìn tỷ đồng; lũy kế chi 6 tháng đầu năm ước đạt 804,6 nghìn tỷ đồng, bằng 38,8% dự toán. Trong đó, chi đầu tư phát triển ước đạt 29,7% dự toán Quốc hội quyết định (tỷ lệ giải ngân ước đạt 28,63% kế hoạch, đạt 30,49% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao); chi trả nợ lãi ước đạt 49,5% dự toán; chi thường xuyên ước đạt 45,8% dự toán.

Đặc biệt, dự phòng ngân sách trung ương 6 tháng đầu năm đã chi 700 tỷ đồng, chủ yếu hỗ trợ cho các địa phương kinh phí phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh theo quy định.

Cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Lũy kế đến ngày 27/6/2023, Bộ Tài chính đã thực hiện phát hành 179,9 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, với kỳ hạn bình quân 12,23 năm, lãi suất bình quân 3,7%/năm. 

                                                                    Theo tapchitaichinh.vn

DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: