Bản tin ngành
Thu chi ngân sách nhà nước một tháng đầu năm 2024
Theo báo cáo Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước tháng 01/2024 ước đạt gần 231 nghìn tỷ đồng, bằng 13,6% dự toán. Trong tổng số thu ngân sách nêu trên, thu nội địa ước đạt 14,3% dự toán, giảm 4,2% so cùng kỳ năm 2023; thu từ dầu thô ước đạt 10,9% dự toán, giảm 9% so cùng kỳ năm 2023; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 19,9 nghìn tỷ đồng, bằng 9,8% dự toán, tăng 16,9% so cùng kỳ.

Bộ Tài chính đã chỉ đạo cơ quan thuế, hải quan tổ chức thực hiện tốt các Luật thuế và nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2024 ngay từ đầu năm, tăng cường công tác quản lý thu; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách thu hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân.

Về chi ngân sách nhà nước, tổng chi cân đối ngân sách nhà nước tháng 01 ước đạt 6,1% dự toán, xấp xỉ mức thực hiện so cùng kỳ năm 2023. Trong đó, ngân sách đã tập trung kinh phí thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tiền lương, lương hưu, trợ cấp xã hội cho các đối tượng; đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời các khoản nợ lãi đến hạn; kinh phí hoạt động của bộ máy Nhà nước, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trong các tháng đầu năm và dịp Tết Nguyên đán Giáp thìn năm 2024.

Riêng chi đầu tư phát triển, căn cứ Nghị quyết của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã giao hết kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương là 657.349 tỷ đồng.

Cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Tính đến ngày 25/01/2024, đã phát hành 16,5 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, kỳ hạn bình quân 13,35 năm, lãi suất bình quân 2,19%/năm.

                                                          Theo tapchitaichinh.vn

DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: