Bản tin ngành
Thu chi ngân sách nhà nước hai tháng đầu năm 2024
Theo Bộ Tài chính báo cáo, thu ngân sách nhà nước 2 tháng đầu năm ước đạt 399,4 nghìn tỷ đồng, bằng 23,5% dự toán, tăng 10,4% so cùng kỳ năm 2023. Trong đó, thu nội địa tháng 2/2024 ước đạt 113,5 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu 2 tháng ước đạt 355,8 nghìn tỷ đồng, bằng 24,6% dự toán, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2023. Không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế và chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước, số thu thuế, phí nội địa ước đạt 23,1% dự toán, tăng 13% so với cùng kỳ.

Bộ Tài chính cho biết, số thu nội địa 2 tháng đầu năm đạt khá so dự toán và tăng so cùng kỳ chủ yếu do hoạt động của nền kinh tế những tháng đầu năm vẫn duy trì đà tăng trưởng khả quan từ cuối năm trước và tác động tích cực của thị trường tiêu thụ hàng hóa trong dịp Tết nguyên đán; 2 tháng này cũng tập trung thu các khoản thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng (các doanh nghiệp thuộc diện nộp theo quý) phát sinh quý IV/2023 theo chế độ nộp ngân sách nhà nước đầu năm 2024.

Theo Bộ Tài chính, về số thu trên địa bàn, ước tính có 55/63 địa phương thực hiện thu nội địa 02 tháng đạt trên 16% dự toán; 53/63 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ, 10 địa phương thu thấp hơn so với cùng kỳ.

Bên cạnh thu nội địa, thu từ dầu thô thực hiện tháng 2/2024 ước đạt 4,8 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu 2 tháng ước đạt 9,7 nghìn tỷ đồng, bằng 21,2% dự toán, giảm 2,6% so cùng kỳ năm 2023. Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu thực hiện tháng 2/2024 ước đạt 14,3 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu 2 tháng ước đạt 33,8 nghìn tỷ đồng, bằng 16,6% dự toán, giảm 2,1% so cùng kỳ năm 2023.

Cũng theo báo cáo của Bộ Tài chính, luỹ kế chi 02 tháng ước đạt 270,7 nghìn tỷ đồng, bằng 12,3% dự toán, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó: chi đầu tư phát triển ước đạt gần 60 nghìn tỷ đồng, bằng 8,9% dự toán Quốc hội quyết định, tỷ lệ giải ngân đạt 9,13% kế hoạch vốn đầu tư phát triển Thủ tướng Chính phủ giao; chi trả nợ lãi ước đạt 23% dự toán; chi thường xuyên ước đạt 13,9% dự toán.

Riêng triển khai kế hoạch vốn chi đầu tư phát triển, tổng số kế hoạch vốn năm 2024 Thủ tướng Chính phủ đã giao 657,3 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, tổng hợp đến thời điểm báo cáo, các địa phương đã giao kế hoạch vốn đầu tư của địa phương tăng thêm (từ các nguồn tăng thu, kết dư ngân sách địa phương,…) khoảng 32,4 nghìn tỷ đồng so với kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao.

Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương đã phân bổ chi tiết kế hoạch vốn là 664,5 nghìn tỷ đồng, đạt 101,09% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (không kể số kế hoạch vốn các địa phương giao tăng thêm, thì đạt 96,15%). Tính đến ngày 24/02/2024, vẫn còn 25,3 nghìn tỷ đồng chưa phân bổ chi tiết của 20 bộ, cơ quan trung ương và 38 địa phương, chiếm 3,85% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Theo Bộ Tài chính, cân đối ngân sách Trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Tính đến hết ngày 26/02/2024, đã thực hiện phát hành 37,4 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, kỳ hạn bình quân 11,99 năm, lãi suất bình quân 2,19%/năm.

                                                          Theo dangcongsan.vn

DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: