Bản tin ngành
Thu, chi ngân sách nhà nước 8 tháng đầu năm 2020
Theo Bộ Tài chính, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước thực hiện tháng 8 ước đạt 92,9 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế thực hiện 8 tháng, đạt 881,9 nghìn tỷ đồng, bằng 58,3% dự toán, giảm 12,4% so với cùng kỳ năm 2019. Nguyên nhân giảm thu ngân sách là do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tới hoạt động sản xuất kinh doanh, làm chậm quá trình phục hồi của nền kinh tế, giảm nguồn thu ngân sách.

Trong khi đó, nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước vẫn được đảm bảo đáp ứng các nhiệm vụ chi theo dự toán và xử lý kịp thời các nhiệm vụ đột xuất phát sinh. Tổng chi ngân sách nhà nước tháng 8 ước đạt 119,5 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế chi ngân sách nhà nước 8 tháng đạt 975,6 nghìn tỷ đồng, bằng 55,8% dự toán, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2019.

Đến nay, ngân sách nhà nước đã chi khoảng 16,29 nghìn tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Trong đó, 3,93 nghìn tỷ đồng để thực hiện các chế độ đặc thù trong phòng chống dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ và Quyết định số 437/QĐ-TTg ngày 30/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; 12,36 nghìn tỷ đồng hỗ trợ cho 12,42 triệu đối tượng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, đã thực hiện xuất cấp khoảng 13,6 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để cứu trợ, cứu đói cho nhân dân, khắc phục hậu quả thiên tai và giáp hạt đầu năm.

                                                                   Theo tapchitaichinh.vn

DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU
TÀI LIỆU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: