Bản tin ngành
Thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2024
Theo Bộ Tài chính, dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2024 là 1.700,99 nghìn tỷ đồng; thực hiện thu tháng 6 ước đạt 105,1 nghìn tỷ đồng, bằng 6,2% dự toán. Lũy kế thu 6 tháng ước đạt 1.020,6 nghìn tỷ đồng, bằng 60% dự toán, tăng 15,7% so cùng kỳ năm 2023.

Bộ Tài chính cho biết, dự toán chi NSNN năm 2024 là 2.119,4 nghìn tỷ đồng; thực hiện chi tháng 6 ước đạt 151,6 nghìn tỷ đồng, bằng 7,2% dự toán; lũy kế chi 6 tháng ước đạt 803,6 nghìn tỷ đồng, bằng 37,9% dự toán, bằng xấp xỉ mức thực hiện năm 2023.

Trong đó, chi đầu tư phát triển: Dự toán chi NSNN đầu tư phát triển là 677,3 nghìn tỷ đồng. Tổng số kế hoạch vốn năm 2024 Thủ tướng Chính phủ đã giao khoảng 669,3 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tổng hợp đến thời điểm báo cáo, các địa phương đã giao kế hoạch vốn đầu tư của địa phương tăng thêm (từ các nguồn tăng thu, kết dư ngân sách địa phương,...) khoảng 45,5 nghìn tỷ đồng so với kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao.

Tổng số kế hoạch vốn các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ chi tiết là 693 nghìn tỷ đồng, bằng 103,55% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (không kể kế hoạch vốn các địa phương giao tăng thêm, thì đạt 96,75%).

Hiện vẫn còn gần 21,8 nghìn tỷ đồng kế hoạch vốn chưa phân bổ chi tiết của 20 bộ, cơ quan trung ương và 31 địa phương, chiếm 3,25% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (trong đó vốn ngân sách trung ương là 12,5 nghìn tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương là 9,3 nghìn tỷ đồng).

Thực hiện chi đầu tư phát triển tháng 6 ước đạt 53 nghìn tỷ đồng; lũy kế chi 6 tháng ước đạt 196,7 nghìn tỷ đồng, bằng 29% dự toán Quốc hội quyết định, giảm 8,8% (18,9 nghìn tỷ đồng) so cùng kỳ; tỷ lệ giải ngân ước đạt 29,39% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (cùng kỳ năm 2023 giải ngân đạt khoảng 30,49% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).

Về chi trả nợ lãi, dự toán chi là 111,7 nghìn tỷ đồng; thực hiện chi tháng 6 ước đạt 8 nghìn tỷ đồng; lũy kế 6 tháng ước đạt 55,5 nghìn tỷ đồng, bằng 49,7% dự toán. Công tác trả nợ được thực hiện đầy đủ, đúng hạn theo cam kết, góp phần củng cố xếp hạng tín nhiệm quốc gia.

Chi thường xuyên, dự toán chi là 1.259,6 nghìn tỷ đồng, thực hiện chỉ tháng 6 ước đạt 90,5 nghìn tỷ đồng, lũy kế 6 tháng ước đạt 551 nghìn tỷ đồng, bằng 43,7% dự toán, đảm bảo hoạt động của bộ máy nhà nước, phòng chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng hưởng lương, lương hưu và trợ cấp xã hội từ NSNN.

                                                                        Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: