Bản tin ngành
Thu chi ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2022
Theo Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước tháng 4 ước đạt 160,2 nghìn tỷ đồng, tăng 3,2 nghìn tỷ đồng so với số thu tháng trước. Tính từ đầu năm đến hết ngày 3/5/2022 (hệ thống Tabmis), thu ngân sách nhà nước đạt 657,408 nghìn tỷ đồng, bằng 46,57% dự toán.

Trong tháng 4/2022, thu nội địa ước đạt 129,5 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 9 nghìn tỷ đồng so với tháng trước, do một số khoản thu phát sinh trong quý I được kê khai nộp ngân sách vào đầu quý II theo chế độ quy định. Thu từ dầu thô ước đạt 6,6 nghìn tỷ đồng, giảm khoảng 1,3 nghìn tỷ đồng so với tháng trước. Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 4 ước đạt 24,1 nghìn tỷ đồng giảm khoảng 4,4 nghìn tỷ đồng so với tháng trước, trên cơ sở tổng số thu thuế đạt 35,8 nghìn tỷ đồng, giảm khoảng 3,7 nghìn tỷ đồng so tháng trước; hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ trong tháng khoảng 11,7 nghìn tỷ đồng.

Cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Trong 4 tháng đầu năm (tính đến ngày 25/4/2022), Bộ Tài chính đã thực hiện phát hành 45,9 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ, với kỳ hạn bình quân 15,64 năm, lãi suất bình quân 2,4%/năm.

Tính đến hết ngày 3/5/2022 thu ngân sách nhà nước (NSNN) đạt 657,408 nghìn tỷ đồng, bằng 46,57% dự toán. Trong đó, thu nội địa ước đạt 520,3 nghìn tỷ đồng, bằng 44,2% dự toán, tăng 9,1% so cùng kỳ năm 2021. Kết quả thu nội địa đạt khá, phản ánh sát tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm. Các chính sách của Chính phủ về hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đã phát huy hiệu quả. Một số ngành có đóng góp số thu lớn cho NSNN duy trì mức tăng trưởng khá.

Theo Bộ Tài chính, tổng chi cân đối NSNN tháng 4 ước đạt 132,8 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 4 tháng đạt 470,2 nghìn tỷ đồng, bằng 26,3% dự toán, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó: chi đầu tư phát triển ước đạt 95,7 nghìn tỷ đồng, bằng 18,48% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (cùng kỳ năm 2021 đạt 18,65% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao); chi trả nợ lãi ước đạt 33,8 nghìn tỷ đồng, bằng 32,6% dự toán (cùng kỳ năm 2021 là 35,3%); chi thường xuyên ước đạt 340,2 nghìn tỷ đồng, bằng 30,6% dự toán (cùng kỳ năm 2021 là 32,6%).

Ngân sách trung ương đã chi từ dự phòng để bổ sung cho các địa phương 963,5 tỷ đồng kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh theo quy định.

                                                                                                         Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: