Cập nhật tin mới nhất
Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh.

Triển khai Quyết định số 1070/QĐ-UBND ngày 17/8/2023 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành danh sách tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh năm 2023, Sở Tài chính hướng dẫn và đề nghị các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thực hiện đăng ký giá, kê khai giá, cụ thể:

1. Hồ sơ đăng ký giá, kê khai giá: 

a) Biểu mẫu đăng ký giá theo Phụ lục số 1 (ban hành kèm theo Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính).

b) Biểu mẫu kê khai giá theo Phụ lục số 4 (ban hành kèm theo Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính)

c) Cách thức gửi Hồ sơ đăng ký giá, kê khai giá:

Tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký giá, kê khai giá lập hồ sơ đăng ký giá, kê khai giá và gửi cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ theo một trong các hình thức sau:

- Gửi trực tiếp 02 bản tại cơ quan tiếp nhận.

- Gửi qua dịch vụ bưu chính 02 bản cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký giá, kê khai giá.

- Gửi qua thư điện tử kèm bản scan hồ sơ đăng ký giá, kê khai giá có chữ ký và dấu theo địa chỉ đã được cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo và gọi điện thoại số 02573.825755 thông báo cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ.  

- Gửi hồ sơ đăng ký giá, kê khai giá trên Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Yên: https://www.congdichvucong.phuyen.gov.vn

2. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký giá, kê khai giá: Sở Tài chính và cơ quan phối hợp theo quy định tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 Quyết định số 1070/QĐ-UBND ngày 17/8/2023 của UBND tỉnh.

Xem nội dung chi tiết Công văn số 2325/STC-GCS ngày 18/8/2023 về việc hướng dẫn và đề nghị các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thực hiện đăng ký giá, kê khai giá, tại đây./.

 

DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: