Cập nhật tin mới nhất
Chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương phục vụ người dân, doanh nghiệp, ngày 29/5/2024 Văn phòng Chính phủ có ban hành Công văn số 3701/VPCP-KSTT về việc chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính; trong đó yêu cầu:
1. Chuyển đổi, làm sạch tài khoản công dân trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh và các hệ thống có liên quan đến giải quyết  thủ tục hành chính sang VNeID trước ngày 01 tháng 7 năm 2024 theo quy định tại Nghị định 59/2022/NĐ-CP của Chính phủ.
2. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Bộ phận một cửa các cấp, cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và thông báo, hướng dẫn trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính về việc chuyển đổi tài khoản Cổng Dịch vụ công quốc gia sang VNeID từ ngày 15 tháng 6 năm 2024.
Nội dung cụ thể
Công văn số 3701/VPCP-KSTT

DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: