Hướng dẫn thủ tục
STT Tên Tải
1 Thủ tục Đăng ký tham gia và thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký trên Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công của tổ chức, cá nhân tham gia mua, thuê tài sản, nhận chuyển nhượng, thuê...
2 Thủ tục Đăng ký tham gia và thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký trên Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản
3 Thủ tục mua hóa đơn lẻ
4 Thủ tục mua quyển hóa đơn
5 Thủ tục Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại
6 Thủ tục Quyết định tiêu hủy tài sản công
7 Thủ tục Quyết định bán tài sản công
8 Thủ tục Quyết định thanh lý tài sản công
9 Thủ tục Quyết định điều chuyển tài sản công
10 Thủ tục Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị
11 Thủ tục Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư
12 Thủ tục quyết định giá thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính.
13 Thủ tục hiệp thương giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi Sở Tài chính.
14 Thủ tục đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi Sở Tài chính.
15

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: