Văn bản Pháp Luật
STT Tên Tải
1 Luật số 73/2021/QH14: Phòng, chống ma tuý
2 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14: Pháp lệnh Ưu đãi người có công với Cách mạng
3 Luật số 64/2020/QH14: Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
4 Luật số 61/2020/QH14: Luật Đầu tư
5 Luật số 57/2020/QH14: Luật Thanh niên
6 Luật Cư trú
7 Luật số 54/2019/QH14: Luật Chứng khoán
8 Luật số 51/2019/QH14: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
9 Luật số 50/2019/QH14: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
10 Luật số 53/2019/QH14: Luật Lực lượng Dự bị động viên
11 Luật số 47/2019/QH14: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương
12 Luật số 55/2019/QH14: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước
13 Luật số 52/2019/QH14: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức và Luật viên chức
14 Luật số 48/2019/QH14: Luật Dân quân tự vệ
15 Luật số 49/2019/QH14: Luật xuất cảnh, nhập cảnh của Công dân Việt Nam
16 Luật số 46/2019/QH14: Luật thư viện
17 Bộ luật số 45/2019/QH14: Bộ Luật lao động
18 Luật Quản lý nợ công
19 Luật quản lý, sử dụng tài sản công
20 Luật hỗ trợ cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa
DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: