Luật, Nghị quyết Quốc hội
STT Tên Tải
1 Luật số 31/2024/QH15: Luật Đất đai
2 Nghị quyết số 112/2024/QH15: Về việc sử dụng dự phòng chung, dự phòng nguồn ngân sách trung ương của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025...
3 Luật số 30/2023/QH15: Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
4 Nghị quyết số 111/2024/QH15: Về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
5 Nghị quyết số 110/2023/QH15: Nghị quyết kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV
6 Nghị quyết số 109/2023/QH15: Về tiếp tục thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn
7 Nghị quyết số 108/2023/QH15: Về giám sát chuyên đề "Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới...
8 Nghị quyết số 107/2023/QH15: Về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu
9 Nghị quyết số 106/2023/QH15: Thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ
10 Nghị quyết số 105/2023/QH15: Về phân bổ ngân sách trung ương năm 2024
11 Nghị quyết số 104/2023/QH15: Về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024
12 Nghị quyết số 103/2023/QH15: Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024
13 Luật số 29/2023/QH15: Luật Kinh doanh bất động sản
14 Luật số 28/2023/QH15: Luật Tài nguyên nước
15 Luật số 27/2023/QH15: Luật Nhà ở
16 Luật số 26/2023/QH15: Luật Căn cước
17 Luật số 25/2023/QH15: Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự
18 Luật số 24/2023/QH15: Luật Viễn thông
19 22/2023/QH15: Luật Đấu thầu
20 Luật số 19/2023/QH15: Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: