Chương trình hành động, NQ của Tỉnh uỷ
STT Tên Tải
1 Chương trình số 29-CTr/TU Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của BCHTrung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
2 Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 18/8/2021 về lãnh đạo xây dựng và phát triển huyện Tuy An thành thị xã vào năm 2025
3 Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 18/8/2021 về phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội
4 Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 18/8/2021 về lãnh đạo xây dựng, phát triển thị xã Sông Cầu lên thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2025
5 Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 18/8/2021 về lãnh đạo xây dựng, nâng cấp thành phố Tuy Hoà đạt tiêu chí đô thị loại I trực thuộc tỉnh Phú Yên vào năm 2025
6 Nghị quyế số 06-NQ/TU ngày 02/7/2021 về nâng cao hiệu quả công tác dân vận các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp
7 Quy định số 397-QĐ/TU ngày 20/7/2021 trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cấp, trước hết là Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh
8 Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 10/9/2021 về nâng cao hiệu quả cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển trong bối cảnh hội nhập quốc tế
9 Chương trình hành động số 11-CTr/TU ngày 18/8/2021 về tập trung đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, gắn với ứng dụng các tiến bộ khoa học và cộng nghệ vào sản xuất nông nghiệp...
10 Chương trình hành động số 10-CTr/TU ngày 18/8/2021 về phát triển kinh tế gắn với đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhất là Khu Kinh tế Nam Phú Yên
11 Chương trình hành động số 09-CTr/TU ngày 18/8/2021 về đầu tư phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, phấn đấu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh vào năm 2030
12 Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 18/8/2021 về tăng cường công tác bảo vệ môi trường, phấn đấu xây dựng tỉnh Phú Yên trở thành điểm đến xanh, sạch, đẹp, thân thiện với môi trường
13 Chương trình hành động số 07-CTr/TU ngày 02/7/2021 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: