Đề cương tuyên truyền
STT Tên Tải
1 Đề cương Tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV
2 Hướng dẫn số 65-HD/BTGĐUK: Hướng dẫn tuyên truyền Kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946-01/01/2026)
3 Hướng dẫn tuyên truyền và triển khai thực hiện Kế hoạch số 150-KH/TU của BTV Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị
4 Ý nghĩa và giá trị của phong trào thi đua yêu nước
5 Đề cương tuyên truyền kết quả công tác phòng, chống thiên tai năm 2018, nhiệm vụ năm 2019
6 Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
7 Kế hoạch số 97/KH-UBND: Phổ biến các luật được thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV trên địa bàn tỉnh Phú Yên
8 Hướng dẫn số 16-HD/BTGĐUK: Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày đồng chí Tô Hiệu, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và Cách mạng Việt Nam (1912-2022)
9 Bài phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị đối thoại toàn quốc
DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: