Triển khai thực hiện Luật xuất cảnh, nhập cảnh
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Triển khai thực hiện Luật xuất cảnh, nhập cảnh (08/04/2020)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Theo đó, mục đích của kế hoạch nhằm tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản của 02 Luật đến các tầng lớp Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh nghiên cứu, nắm vững và thực hiện nghiêm túc; góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong triển khai thi hành Luật cho các cá nhân, tổ chức. Đồng thời, xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể giữa các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố nhằm bảo đảm triển khai thi hành Luật kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

Để thực hiện tốt mục tiêu nêu trên, UBND tỉnh đề ra các nội dung triển khai thực hiện như: Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung của 02 Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật; tham gia xây dựng văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố được giao nhiệm vụ chủ trì hoặc tham gia phối hợp thực hiện phải tích cực, chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng nội dung, thời gian và tiến độ hoàn thành. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất, đồng bộ giữa các sở, ban, ngành và địa phương; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch trên phạm vi toàn tỉnh.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: