Công bố danh mục kiểm kê hơn 260 di tích trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Địa danh - Di tích - Thắng cảnh
Công bố danh mục kiểm kê hơn 260 di tích trên địa bàn tỉnh Phú Yên (07/11/2023)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1521/QĐ-UBND về việc công bố danh mục kiểm kê 263 công trình xây dựng, địa điểm, cảnh quan thiên nhiên, khu vực thiên nhiên (gọi chung là di tích) trên địa bàn tỉnh theo tiêu chí quy định tại Điều 28, Luật di sản văn hóa và Khoản 9, Điều 1, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa.

Cụ thể, thành phố Tuy Hòa 42 di tích; thị xã Sông Cầu 18 di tích; thị xã Đông Hòa 36 di tích; huyện Tuy An 67 di tích; huyện Phú Hòa 26 di tích; huyện Tây Hòa 37 di tích; huyện Sơn Hòa 11 di tích; huyện Sông Hinh 05 di tích; huyện Đồng Xuân 21 di tích.

Theo danh mục kiểm kê thực trạng các di tích, đa số các di tích còn tốt, một số đã được trùng tu, tu bổ, một số được đưa vào quy hoạch khảo cổ. Bên cạnh đó, cũng có một số di tích như miếu, đình, lẫm… đang xuống cấp.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lựa chọn, đề xuất lập hồ sơ khoa học các di tích trình cấp có thẩm quyền xếp hạng di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt. UBND các huyện, thị xã, thành phố lựa chọn lập hồ sơ khoa học các di tích trình cấp có thẩm quyền xếp hạng di tích cấp tỉnh.

Định kỳ 5 năm một lần, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức rà soát và tham mưu UBND tỉnh quyết định đưa ra khỏi danh mục hoặc bổ sung vào danh mục kiểm kê di tích các công trình xây dựng, địa điểm, cảnh quan thiên nhiên, khu vực thiên nhiên theo quy định.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: