Tin hoạt động
Tập huấn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản có liên quan
Sáng ngày 27/8/2018, Sở Tài chính Phú Yên phối hợp với Trường bồi dưỡng cán bộ tài chính - Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn về Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật.

Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Hoàng Thanh Quế - Phó giám đốc sở, cùng gần 400 học viên là kế toán các sở, ban, ngành cấp tỉnh và đơn vị trực thuộc; cán bộ các phòng chuyên môn của Sở Tài chính, các đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, cơ quan trực thuộc tỉnh; kế toán các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện; và kế toán các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh.

Ngày 21/6/2017, tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 để thay thế cho Luật Quản lý, sử dụng tài sản công được ban hành năm 2008. Luật Quản lý, sử dụng tài sản công chính thức có hiệu lực thi hành từ 01/01/2018. Luật Quản lý, sử dụng tài sản công được ban hành nhằm thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước về xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam, thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí tài sản; huy động, khai thác, sử dụng tiết kiệm có hiệu quả nguồn lực từ tài sản công để phát triển kinh tế xã hội; mở rộng phạm vi điều chỉnh bảo đảm quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả tất cả các loại tài sản công theo quy định của Hiến pháp năm 2013; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các luật có liên quan.

Phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn, đồng chí Trần Hoàng Thanh Quế - Phó Giám đốc sở nhấn mạnh: hội nghị tập huấn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công là hết sức quan trọng, là cơ hội để cán bộ nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản liên quan, cùng với đó là để trao đổi những vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Để hội nghị tập huấn diễn ra thành công, đạt được mục tiêu đề ra, Phó Giám đốc sở đề nghị các học viên tham gia lớp tập huấn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham dự đầy đủ các buổi học để tiếp thu trọn vẹn các nội dung đề ra; thẳng thắn trao đổi những vấn đề chưa rõ, những hạn chế bất cập trong hoạt động thực tiễn của mình để cùng với giảng viên làm sáng tỏ những vấn đề cùng quan tâm, tích lũy nhiều kinh nghiệm và học tập được nhiều nội dung quan trọng trong đợt tập huấn này.

Hội nghị tập huấn diễn ra trong 1,5 ngày (từ ngày 27 – 28/8/2018), các học viên sẽ được Giảng viên là đồng chí Phan Thị Thuý Ngọc - Thạc sỹ, Giảng viên chính Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính, phổ biến các nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đã mở rộng phạm vi điều chỉnh nhằm bao quát đầy đủ tất cả các loại tài sản công của quốc gia theo quy định tại Điều 53 Hiến pháp năm 2013; Quy định nguyên tắc để áp dụng thống nhất trong quản lý, sử dụng tài sản công;  Xác lập vai trò của cơ quan quản lý tài sản công ở mỗi cấp; Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công; Bổ sung chế độ quản lý tài sản công tại cơ quan Nhà nước; Quy định chế độ quản lý sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập, lực lượng vũ trang, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài... và một số văn bản có liên quan quy định việc thi hành luật.

Đ/c Trần Hoàng Thah Quế - Phó Giám đốc sở phát biểu khai mạc hội nghị

Giảng viên chính - Thạc sỹ Phan Thị Thuý Ngọc hướng dẫn tập huấn

Toàn thể quang cảnh hội nghị

 

TUYỀN TRUYỀN PHÁP LUẬT

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: