Tin hoạt động
Hội nghị giao ban ngành tài chính Quý II năm 2018
Được sự đồng ý của UBND tỉnh, sáng ngày 11/7/2018, Sở Tài chính đã tổ chức Hội nghị giao ban ngành tài chính Quý II năm 2018 giữa các cơ quan trong khối tài chính tại huyện Đông Hoà. Tham gia Hội nghị gồm có Sở Tài chính; Kho bạc nhà nước; Cục thuế; Chi cục Dự trữ nhà nước; Chi cục Hải quan Phú Yên; Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2018 và đồng thời đề ra kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của ngành tài chính trong quý III/2018.

Tại Hội nghị, được sự uỷ quyền của Lãnh đạo Sở, Phòng Quản lý ngân sách đã thông qua dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách 6 tháng đầu năm, phương hướng và nhiệm vụ của quý III năm 2018. Theo đó, dự thảo Báo cáo đánh giá: công tác nhiệm vụ tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm, trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội cả nước nói chung và tỉnh Phú Yên nói riêng đã có những chuyển biến tích cực; Bên cạnh đó cũng còn nhiều khó khăn; diễn biến phức tạp, bất thường của biến đổi khí hậu, thời tiết, thiên tai; nguy cơ dịch bệnh bùng phát đã tác động bất lợi đến sự phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2018. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và kịp thời của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; sự đồng hành của các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương các cấp; bằng sự nỗ lực của các ngành, các cấp, tình hình thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 đã đạt được một số kết quả nhất định, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định quốc phòng - an ninh của địa phương theo các mục tiêu đã đề ra.

Về tình hình thực hiện thu NSNN trên địa bàn: Tổng thu NSNN trên địa bàn thực hiện 6 tháng đầu năm 2018 là 2.100 tỷ đông, đạt 76,06% so với dự toán trung ương giao (2.100 tỷ đồng/2.761 tỷ đồng), đạt 52,50% so với dự toán địa phương (2.100 tỷ đồng/4.000 tỷ đồng); tăng 62,06% so với thực hiện so cùng kỳ năm trước, số tuyệt đối tăng hơn 804,1 tỷ đồng. Trong đó:

  • Thu nội địa: 2.069,6 tỷ đồng, đạt 75,81% dự toán trung ương (DTTW), đạt 52,14% dự toán địa phương (DTĐP); tăng 61,48% so với thực hiện cùng kỳ năm 2017, số tuyệt đổi tăng 787,9 tỷ đồng.
  • Thu thuế xuất nhập khẩu: 30,4 tỷ đồng, cùng đạt 98,21% DTTW và DTĐP, tăng gâp 2,1 lần so với cùng kỳ năm trước, số tuyệt đổi tăng 16,2 tỷ đồng.

Nhìn chung, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện 6 tháng đầu 2018 đạt tỷ lệ khá so với dự toán tỉnh giao.

Về tình hình thực hiện chi ngân sách địa phương: Tổng dự toán chi ngân sách địa phương điều hành năm 2018 tính đến thời điểm 30/6/2018 là: 8.818,2 tỷ đồng, bao gồm: Dự toán chi ngân sách địa phương tỉnh giao đầu năm: 7.929 tỷ đồng; Các khoản trung ương bổ sung ngoài dự toán: 48,7 tỷ đồng; Chi chuyển nguồn một số nhiệm vụ năm 2017 chưa thực hiện hết sang năm 2018 tiếp tục thực hiện 840,5 tỷ đồng;

Thực hiện chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2018 là 3.838 tỷ đồng (bao gồm cả số chi từ chuyển nguồn năm 2017 sang); đạt 57,39% so DTTW giao, đạt 43,52% so với dự toán chi điều hành ngân sách địa phương năm 2018.

Bên cạnh kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước nêu trên thì vẫn còn một số khoản thu, chi thực hiện chưa đạt so với yêu cầu nhiệm vụ, trong đó có những khoản thu, chi chiếm tỷ trọng lớn. Hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã cơ bản khôi phục nhưng tốc độ tăng trưởng không cao, một số doanh nghiệp vẫn còn khó khăn, nợ thuế kéo dài vẫn chưa xử lý dứt điểm; điều đó ảnh hưởng đến công tác thu NSNN trên địa bàn.

Toàn cảnh Hội nghị

Do đó, Trong tình hình tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa cao, cùng với việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội và yêu cầu điều hành ngân sách chặt chẽ, triệt để tiêt kiệm theo Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình hành động số 01/CTr-UBND của UBND tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; nhiệm vụ tài chính ngân sách trong thời gian tới là hết sức nặng nề. Trên cơ sở đó, toàn ngành Tài chính cần phấn đấu và đạt được kết quả sau đây:

Về thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: Hướng đến mục tiêu thực hiện thu ngân sách 9 tháng đầu năm 2018 theo Kế hoạch sổ 01/KH-BCĐ ngày 08/3/2018 của Ban Chỉ đạo về chống thất thu và đôn đốc thu nộp NSNN năm 2018 trên địa bàn tỉnh, luỹ kế 9 tháng đầu năm 2018 là 3.500 tỷ đồng, đạt khoảng 87,50% dự toán tỉnh giao; theo đó trong quý III năm 2018 toàn ngành phấn đấu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 1.400 tỷ đồng. Trong đó:

 - Khối tỉnh phấn đấu thu quý III/2018 là 918,1 tỷ đồng; luỹ kế 9 tháng là 2.385,5 tỷ đồng, đạt 88,01% dự toán khối tỉnh.

- Khối huyện: phấn đấu thu quý III/2018 là 481,9 tỷ đồng, luỹ kế 9 tháng là 1.114,5 tỷ đồng, đạt 86,43% dự toán tỉnh giao.

Về chi ngân sách địa phương: Trên cơ sở nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và các nguồn vốn bổ sung từ ngân sách cấp trên, vốn huy động khác, mục tiêu chi ngân sách địa phương quý III/2018 là đảm bảo ngân sách phục vụ các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tập trung đẩy mạnh chi đầu tư phát triển, đảm bảo ngân sách chi thường xuyên và đảm bảo đủ nguồn thực hiện các chính sách an sinh xã hội theo đúng quy định; trên tinh thần tiết kiệm, chi đúng mục đích, đúng nội dung và có hiệu quả…

Đ/c Nở - Phó Giám đốc phụ trách kết luận Hội nghị

Ngoài thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp thu, chi ngân sách địa phương như đã nêu; Trên cơ sở Chương trình hành động triển khai và thực hiện Chương trình hành động số 01/CTr-UBND nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ trong lĩnh vực quản lý của cơ quan đơn vị mình và nhiệm vụ công tác theo chức năng nhiệm vụ được giao; Các đơn vị thuộc ngành Tài chính cần phải tiếp tục tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chức năng của cơ quan, đơn vị mình.

TUYỀN TRUYỀN PHÁP LUẬT

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: