Các tin khác
Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.
Ngày 07/9/2018, Chính phủ ban hành nghị định 116/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Theo đó, Nghị định số 116/2018/NĐ-CP mới đã cho sửa đổi, bổ sung nhiều điều khoản trong Nghị định số 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, hỗ trợ người dân trong sản xuất nông nghiệp. Trong đó, điều khoản sửa đổi đang được quan tâm đó là: Tăng mức cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.

Cụ thể, sửa đổi điểm a, điểm b, Điều 9, sửa đổi mức vay ngân hàng từ 100 triệu đồng đối với cá nhân, hộ gia đình cư trú tại địa bàn nông thôn không cần có tài sản đảm bảo sang mức cho vay tối đa là 200 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Nghị định số 116/2018/NĐ-CP cũng đã bổ sung thêm một số quy định mới, nhằm khuyến khích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Theo đó, doanh nghiệp chưa được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhưng có dự án, phương án sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp có thể được ngân hàng xem xét cho vay không tài sản đảm bảo, tối đa 70% giá trị của dự án, phương án (sửa đổi Khoản 1, Điều 15)

Ngoài ra, Nghị định đã sửa đổi về cơ cấu thời gian trả nợ, khoanh nợ, và cho vay nợ mới. Trong đó, có những điều khoản cụ thể về hồ sơ, trình tự, thủ tục đề nghị khoanh nợ. Đồng thời Nghị định cũng đã cho bổ sung vào khoản 4 điều 14 về quản lý dòng tiền và cho vay liên kết trong sản xuất nông nghiệp. Nghị định sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ 25/10/2018.

Chi tiết Nghị định xem tại đây.

TUYỀN TRUYỀN PHÁP LUẬT

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: