Bản tin ngành
Thu chi ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm 2024
Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) thực hiện tháng 5/2024 ước đạt 150,9 nghìn tỷ đồng, bằng 8,9% dự toán, bằng 80,8% mức thu bình quân tháng của 4 tháng đầu năm (186,9 nghìn tỷ đồng/tháng).

Trong số thu trên, thu nội địa tháng 5/2024 ước đạt 118,4 nghìn tỷ đồng, bằng 8,2% dự toán; thu từ dầu thô ước đạt 5 nghìn tỷ đồng, bằng 10,9% dự toán; thu xuất nhập khẩu ước đạt 27,5 nghìn tỷ đồng, trên cơ sở tổng số thu thuế ước đạt 37,9 nghìn tỷ đồng, bằng 10,1% dự toán.

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2024, thu NSNN ước đạt 898,4 nghìn tỷ đồng, bằng 52,8% dự toán, tăng 14,8% (so cùng kỳ năm 2023). Trong đó, thu nội địa ước đạt 757,5 nghìn tỷ đồng, bằng 52,4% dự toán, tăng 16,8%; thu từ dầu thô ước đạt 24,7 nghìn tỷ đồng, bằng 53,6% dự toán, giảm 5,5%; thu cân đối từ xuất nhập khẩu ước đạt gần 116,2 nghìn tỷ đồng, bằng 57% dự toán, tăng 7,8%.

Số thu nội địa đạt khá so dự toán và tăng so cùng kỳ, phản ánh tác động nền kinh tế phục hồi khi tăng trưởng quý I đạt 5,66%, cùng kỳ năm 2023 đạt 3,41%. Bên cạnh đó, kết quả này còn thể hiện việc thực hiện các chính sách miễn, giảm thuế, phí tác động tích cực đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp và số thu nộp NSNN khi thu từ 3 khu vực kinh tế ước đạt 54,1% dự toán, tăng 12,7% so cùng kỳ.

Theo Bộ Tài chính, tổng chi cân đối ngân sách nhà nước tháng 5/2024 ước đạt 140 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế chi 5 tháng đầu năm 2024 đạt 656,7 nghìn tỷ đồng, bằng 31% dự toán, tăng 0,5% so cùng kỳ năm 2023.

Trong số chi nêu trên, chi đầu tư phát triển ước đạt khoảng 21,9% dự toán Quốc hội quyết định, tỷ lệ giải ngân ước đạt 22,34% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (cùng kỳ năm 2023 giải ngân đạt khoảng 22,22% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao); chi trả nợ lãi ước đạt khoảng 42,5% dự toán, tăng 10,1%; chi thường xuyên ước đạt khoảng 36,6% dự toán, tăng 1,8% so cùng kỳ năm 2023. 

                                                                    Theo tapchitaichinh.vn

DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: