Bản tin ngành
Ngành Tài chính hoàn thành toàn diện nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2023
Chiều ngày 27/12/2023, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023, triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2024. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái dự và chỉ đạo hội nghị.

Tham dự Hội nghị, tại điểm cầu Trụ sở Bộ Tài chính có đại diện lãnh đạo các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương. Về phía Bộ Tài chính, tham dự Hội nghị có Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, tập thể Lãnh đạo Bộ Tài chính; đại diện cán bộ chủ chốt các Tổng cục, cục, vụ, viện, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.

Tại điểm cầu 62 tỉnh, thành phố có sự tham dự của lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; lãnh đạo các sở, ban, ngành địa phương; lãnh đạo các cơ quan tài chính, đơn vị thuộc Bộ Tài chính đóng trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã xem video tổng kết công tác tài chính - NSNN năm 2023 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Về kết quả điều hành thu NSNN, năm 2023, Bộ Tài chính tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các luật thuế và nhiệm vụ thu NSNN ngay từ đầu năm; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm, gian lận trong kê khai thuế, hoàn thuế; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện quản lý thuế điện tử. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ các lực lượng chức năng tăng cường chống thất thu, buôn lậu, gian lận thương mại, chuyển giá, trốn thuế... Đến ngày 25/12/2023, thu NSNN đạt 1.693,5 nghìn tỷ đồng, bằng 104,5% dự toán, giảm 4,2% so cùng kỳ năm 2022. Trong đó, thu nội địa đạt 105,7% dự toán, thu từ dầu thô đạt 144,6% dự toán, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 92,1% dự toán.

Về công tác tổ chức điều hành chi NSNN, Bộ Tài chính đã kịp thời giao dự toán ngay từ đầu năm để các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện. Nhờ chủ động trong điều hành, các nhiệm vụ chi NSNN năm 2023 đã cơ bản hoàn thành mục tiêu đề ra, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chi phát sinh theo tiến độ thực hiện của đơn vị sử dụng ngân sách; khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội và thanh toán đầy đủ các khoản nợ đến hạn; kinh phí thực hiện cải cách tiền lương từ 01/7/2023.

Tổng số chi NSNN đến ngày 31/12/2023 ước đạt khoảng 1,73 triệu tỷ đồng, bằng 83,4% dự toán. Trong đó, chi đầu tư phát triển ước đạt 79,8% dự toán Quốc hội quyết định, bằng 81,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tăng 33% so cùng kỳ năm 2022.

Nỗ lực triển khai đồng bộ giải pháp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024

Nhiều dự báo cho thấy, năm 2024, tình hình kinh tế thế giới có nhiều thời cơ và thách thức đan xen. Ở trong nước, bên cạnh những yếu tố thuận lợi, nền kinh tế nước ta vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và tài chính – NSNN.

Nhằm hoàn thành tốt, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ tài chính – NSNN năm 2024, toàn Ngành sẽ tiếp tục thực hiện nhất quán mục tiêu giữ vững nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, thúc đẩy tăng trưởng, phát triển bền vững các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Bộ Tài chính sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về thu NSNN, tăng cường quản lý thu, phấn đấu hoàn thành dự toán thu được giao ở mức cao nhất, đảm bảo nguồn lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; quản lý chi NSNN chặt chẽ, tăng cường tiết kiệm chi, nâng cao hiệu quả quản lý, phân bổ, sử dụng NSNN, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính; tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại chi NSNN gắn với các mục tiêu về tái cơ cấu nền kinh tế, phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, ngành Tài chính tiếp tục kiểm soát chặt chẽ bội chi, nợ công, các nghĩa vụ nợ dự phòng. Đồng thời, đảm bảo sự vận hành ổn định, an toàn của thị trường tài chính và dịch vụ tài chính; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, thúc đẩy cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế.

Trong năm 2024, Bộ Tài chính tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị gắn với tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện quyết liệt, thực chất, có hiệu quả tái cơ cấu doanh nghiệp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước gắn với đổi mới quản trị doanh nghiệp.

Bộ Tài chính tin tưởng, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương và với quyết tâm cao của cán bộ, công chức trong toàn ngành tài chính, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Chính phủ giao trong năm 2024.

                                                          Theo tapchitaichinh.vn

DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: