Bản tin ngành
Cụm thi đua số 6 Tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2024
Để thiết thực hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Tài chính, hướng tới Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ VI và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tiến tới Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-BTC ngày 02/01/2024 của Bộ Tài chính về việc thành lập các Cụm thi đua Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thực hiện Công văn số 02/BTC-TCCB ngày 02/01/2024 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động Cụm thi đua Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Chiều ngày 05/4/2024, tại Sở Tài chính tỉnh Quãng Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2024 giữa các đơn vị trong Cụm thi đua số 6, có 06 thành viên, gồm Sở Tài chính các tỉnh: Quãng Nam, Quãng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận. Cụm thi đua số 6 do Sở Tài chính tỉnh Quãng Nam là Cụm trưởng, Cụm phó là Sở Tài chỉnh tỉnh Quãng Ngài.

Tham dự Hội nghị có Đồng chí Đặng Phong, Giám đốc Sở Tài chính Quãng Nam; đồng chí Phan Đình Trung, Phó Giám đốc Sở Tài chính Quãng Ngãi; đồng chí Nguyễn Văn Châu, Phó Giám đốc Sở Tài chính Bình Định; đồng chí Hồ Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính Phú Yên; đồng chí Vĩnh Thông, Giám đốc Sở Tài chính Khánh Hoà; đồng chí Nguyễn Văn Nhựt, Giám đốc Sở Tài chính Ninh Thuận và các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng, Công chức làm công tác thi đua khen thưởng của Sở Tài chính các tỉnh.

Tại Hội nghị, đại biểu tham dự thảo luận, thống nhất thông qua dự thảo Quy chế hoạt động, Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2024 và Bản đăng ký giao ước thi đua năm 2024. Trong năm 2024, Cụm tập trung thực hiện các tiêu chí thi đua về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn (quản lý ngân sách, quản lý tài chính doanh nghiệp, quản lý giá và công sản, thanh tra,…); Thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Phòng, chống tham nhũng; Kỷ cương, kỷ luật của Ngành; Nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; Tổ chức triển khai và thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ về công tác thi đua, khen thưởng; Phong trào văn nghệ, thể thao, hoạt động xã hội, từ thiện.

Việc ký kết giao ước thi đua và tổ chức triển khai phong trào thi đua là nội dung trọng tâm, có tính chất quyết định trong trong đánh giá hiệu quả hoạt động của cụm. Thông qua hoạt động của cụm thi đua, các đơn vị thành viên có điều kiện giao lưu, học hỏi, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa các thành viên, là cầu nối để các đơn vị trao đổi ý kiến chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Song, với quyết tâm chính trị cao nhất, toàn ngành Tài chính các tỉnh hứa sẽ nỗ lực điều hành thu, chi đảm bảo phù hợp cân đối ngân sách, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, giảm nghèo, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương./.

Một số hình ảnh của Hội nghị:

DỰ ÁN, MUA SẮM, ĐẤU THẦU

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: