Cập nhật tin mới nhất
Tình hình thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước 6 tháng đầu năm 2017

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính, Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; Sở Tài chính tổng hợp tình hình thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành 6 tháng đầu năm 2017 và đề xuất hướng giải quyết đẩy nhanh tiến độ báo cáo quyết toán 6 tháng cuối năm 2017, như sau:

Tình hình thực hiện công tác quyết toán các dự án hoàn thành thuộc vốn nhà nước trong 6 tháng đầu năm 2017: Tổng số dự án nộp báo cáo quyết toán dự án hoàn thành: 275 dự án; trong đó: cấp tỉnh quản lý: 37 dự án, cấp huyện quản lý: 238 dự án; Tổng số dự án đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: 209 dự án với tổng giá trị phê duyệt quyết toán: 422.909 triệu đồng (trong đó: cấp tỉnh quản lý: 20 dự án, cấp huyện quản lý: 189 dự án), qua thẩm tra phê duyệt quyết toán giảm so với chủ đầu tư đề nghị là 346 triệu đồng.

Số lượng dự án tồn đọng kéo dài nhiều năm chưa nộp báo cáo quyết toán thuộc đối tượng xử lý theo Công văn số 93/UBND-ĐTXD ngày 09/01/2013 của UBND tỉnh đã xử lý xong (265/265 dự án);

Quá trình thực hiện đến cuối năm 2016 tổng số dự án hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng chậm nộp báo cáo quyết toán là 19 dự án với tổng mức đầu tư 1.039.272 triệu đồng (cấp tỉnh 09 dự án, cấp huyện 10 dự án). Đến ngày 30/6/2017 chủ đầu tư đã nộp báo cáo quyết toán 13 dự án (trong đó cấp tỉnh 05 dự án, cấp huyện 08 dự án); Còn lại 6 dự án với tổng mức đầu tư 634.669 triệu đồng (cấp tỉnh: 04 dự án, cấp huyện: 02 dự án);

Phát sinh từ đầu năm 2017 đến 30/6/2017: 18 dự án, với tổng mức đầu tư 1.464.025 triệu đồng (cấp tỉnh: 07 dự án, cấp huyện: 11 dự án).

Mời xem chi tiết Báo cáo tại đây

TUYỀN TRUYỀN PHÁP LUẬT

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: