Cập nhật tin mới nhất
Tình hình thực hiện quyết toán dự án hoàn thành 6 tháng đầu năm 2017

Thực hiện chế độ báo cáo theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Ngày 21/7/2017, Sở Tài chính có báo cáo số 2398/BC-STC: Báo cáo tình hình thực hiện quyết toán dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh Phú Yên 6 tháng đầu năm 2017, cụ thể như sau:

Tổng số dự án (công trình) đã phê duyệt quyết toán: 209 dự án, với tổng giá trị phê duyệt quyết toán: 422.909 triệu đồng giảm so với chủ đầu tư đề nghị: 347 triệu đồng, trong đó: cấp tỉnh: 20 dự án, cấp huyện: 189 dự án.

Tổng số dự án (công trình) chưa phê duyệt quyết toán: 110 dự án.

Đối với dự án đã nộp hồ sơ quyết toán: 66 dự án, trong đó: Tổng dự án trong thời hạn thẩm tra, phê duyệt quyết toán: 66 dự án, với tổng giá trị đề nghị quyết toán: 2.024.587 triệu đồng (cấp tỉnh: 17 dự án,  cấp huyện: 49 dự án); Tổng dự án chậm phê duyệt quyết toán dưới 24 tháng: 0 dự án; Tổng dự án chậm phê duyệt quyết toán từ 24 tháng trở lên: 0 dự án.

Dự án chưa nộp hồ sơ quyết toán: 45 dự án, trong đó: Tổng dự án trong thời hạn lập báo cáo quyết toán: 21 dự án, với tổng mức đầu tư: 38.625 triệu đồng (cấp tỉnh: 0 dự án,  cấp huyện: 21dự án); Tổng dự án chậm nộp báo cáo quyết toán dưới 24 tháng: 20 dự án, với tổng đầu tư: 1.471.625 triệu đồng (cấp tỉnh: 9 dự án,  cấp huyện: 11 dự án); Tổng dự án chậm nộp báo cáo quyết toán từ 24 tháng trở lên: 04 dự án, với tổng mức đầu tư: 640.532 triệu đồng (cấp tỉnh: 02 dự án; cấp huyện: 02 dự án).

Mời xem chi tiết Báo cáo tại đây

TUYỀN TRUYỀN PHÁP LUẬT

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: