Cập nhật tin mới nhất
Kết luận Thanh tra về việc quản lý tài chính tại Sở Xây dựng

Thực hiện Quyết định số 26/QĐ-STC ngày 27/3/2017 của Giám đốc Sở Tài chính Phú Yên về việc thanh tra việc quản lý tài chính tại Sở Xây dựng.

Từ ngày 29/3/2017 đến ngày 13/4/2017, Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Sở Xây dựng và các đơn vị trực thuộc Sở. Thời kỳ thanh tra: Năm 2016 và các số liệu có liên quan đến trước và sau thời kỳ thanh tra.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 42/BC-TTr ngày 18/5/2017 của Trưởng Đoàn Thanh tra, Công văn số 701/SXD-VP ngày 30/5/2017 của Sở Xây dựng về việc góp ý dự thảo kết luận thanh tra và Báo cáo bổ sung kết quả thanh tra số    57/BC-TTr ngày 08/6/2017 của Trưởng Đoàn Thanh tra,

Ngày 23/6/2017 Sở Tài chính có Kết luận số 2039/KL-STC Kết luận thanh tra  về việc quản lý tài chính tại Sở Xây dựng như sau:

Năm 2016, Sở Xây dựng và các đơn vị trực thuộc có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong công tác quản lý tài chính, sử dụng đúng mục đích các nguồn kinh phí NSNN, nguồn thu phí, lệ phí và thu khác; chi tiêu theo Quy chế chi tiêu nội bộ và chấp hành chế độ kế toán. Tuy nhiên qua thanh tra thấy có một số sai sót trong việc quản lý tài chính, sử dụng tài sản và chấp hành chế độ kế toán.

Qua đó, Sở Tài chính cũng đề nghị Giám đốc Sở Xây dựng: Kiểm điểm, rút kinh nghiệm và khắc phục ngay những thiếu sót trong công tác quản lý tài chính, chấp hành chế độ kế toán tại Sở Xây dựng và các đơn vị trực thuộc Sở; quản lý chứng từ kế toán, hóa đơn chặt chẽ, đầy đủ, đúng quy định để làm cơ sở thanh quyết toán. Sử dụng các nguồn kinh phí đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả....

Đồng thời Sở Tài chính cũng yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị được thanh tra: Trích bổ sung kinh phí CCTL số tiền 6.245.300 đồng (Văn phòng Sở). Thu hồi nộp ngân sách cấp tỉnh số tiền 36.361.799 đồng (tiền mặt thu hồi do thanh toán thừa cho Trung tâm Công nghệ thông tin - Truyền thông). Thu hồi nộp vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Sở Tài chính tại Kho bạc Nhà nước Phú Yên với số tiền 42.378.125 đồng.

Xem chi tiết Kết luận tại đây.

TUYỀN TRUYỀN PHÁP LUẬT

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: