Cập nhật tin mới nhất
Báo cáo nhu cầu, nguồn kinh phí để thực hiện Nghị định số 47/2017/NĐ-CP

Ngày 24/4/2017 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 47/2017/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Theo đó, ngày 30/6/2017 Bộ Tài chính cũng đã ban hành Thông tư số 67/2017/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP của Chính phủ và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với các bộ xã đã nghĩ việc theo Nghị định 76/2017/NĐ-CP ngày 30/6/2017 của Chính phủ.

Do đó, để có cơ sở tổng hợp báo cáo, Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo và tổng hợp nhu cầu, nguồn kinh phí để thực hiện Nghị định số 47/2017/NĐ-CP gửi về Sở Tài chính chậm nhất đến ngày 04/8/2017 (đồng thời gửi qua địa chỉ email hcsn.stcphy@gmail.com, mọi sự chậm trễ đơn vị chịu trách nhiệm.

Mời Download các phụ lục đính kèm, tại đây

TUYỀN TRUYỀN PHÁP LUẬT

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: