Cập nhật tin mới nhất
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 từ nguồn vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Trên cơ cở các Quyết định giao kế hoạch vốn, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và các quyết định tạm ứng ngân sách, ứng trước kế hoạch đầu tư công năm 2018;

Trên cơ sở số giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2017 tính đến ngày 31/01/2018 của Kho bạc nhà nước tỉnh và các chủ đầu tư.

Ngày 22/3/2018, Sở Tài chính có Báo cáo số 735/BC-STC: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Chi tiết mời xem Báo cáo số 735/BC-STC tại đây.

TUYỀN TRUYỀN PHÁP LUẬT

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: