Hướng dẫn thủ tục
STT Tên Tải
1 Thẩm định và thông báo quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm của các tỉnh
2 Thủ tục quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước (cấp tỉnh)
3 Trình tự, thủ tục thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền Uỷ ban nhân dân tỉnh.
4 Thủ tục điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh
5 Thủ tục bán tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh
6 Thủ tục quyết định giá thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính.
7 Thủ tục hiệp thương giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi Sở Tài chính.
8 Thủ tục kê khai giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi Sở Tài chính.
9 Thủ tục đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi Sở Tài chính.
10
TUYỀN TRUYỀN PHÁP LUẬT

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: