Quyết toán dự án hoàn thành
STT Tên Tải
1 Tình hình thực hiện quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước 6 tháng đầu năm 2018
2 Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2018
3 Tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công tháng 7 năm 2018
4 Tình hình thực hiện quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước 6 tháng đầu năm 2018
5 Tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công tháng 6 năm 2018
6 Công văn số 1490/STC-TCĐT: Báo cáo tình hình nhập Tabmis các dự án đầu tư theo Công văn 5626/BTC-ĐT ngày 15/5/2018 của Bộ Tài chính
7 Về việc công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước năm 2017
8 Tình hình thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước năm 2017
9 Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017
10 V/v Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017
11 Tình hình thực hiện quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước năm 2017
12 Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ 9 tháng đầu năm 2017
13 Tình hình giải ngân kế haochj vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm 2017 theo Công văn số 6010/BTC-ĐT và CV 1117/BTC-ĐT của BTC
14 Tình hình thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước 6 tháng đầu năm 2017
15 Tình hình thực hiện quyết toán dự án hoàn thành 6 tháng đầu năm 2017
16 Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước 06 tháng đầu năm 2017
17 Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2017
18 Công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước năm 2016
19 Tình hình thực hiện công tác quyết toàn dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước năm 2016
20 Báo cáo số 239/BC-STC: Tình hình thực hiện quyết toán dự án hoàn thành năm 2016
TUYỀN TRUYỀN PHÁP LUẬT

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: