Quyết toán dự án hoàn thành
STT Tên Tải
1 Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ 9 tháng đầu năm 2017
2 Tình hình giải ngân kế haochj vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm 2017 theo Công văn số 6010/BTC-ĐT và CV 1117/BTC-ĐT của BTC
3 Tình hình thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước 6 tháng đầu năm 2017
4 Tình hình thực hiện quyết toán dự án hoàn thành 6 tháng đầu năm 2017
5 Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước 06 tháng đầu năm 2017
6 Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2017
7 Công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước năm 2016
8 Tình hình thực hiện công tác quyết toàn dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước năm 2016
9 Báo cáo số 239/BC-STC: Tình hình thực hiện quyết toán dự án hoàn thành năm 2016
10 Báo cáo số 2002/BC-STC: Báo cáo tình hình thực hiện quyết toán dự án hoàn thành 6 tháng đầu năm 2016
11 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư XDCB từ nguồn vốn NSNN, vốn TPCP 6 tháng đầu năm 2016
12 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư XDCB từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015
13 Báo cáo tình hình thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước năm 2015.
TUYỀN TRUYỀN PHÁP LUẬT

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: