Kết luận Thanh tra Tài chính
STT Tên Tải
1 Kết luận Thanh tra về việc quản lý tài chính tại Sở Xây dựng
2 Kết luận Thanh tra về việc quản lý tài chính tại Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Yên
3 Kết luận thanh tra về việc thanh tra việc quản lý tài chính tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên.
4 Kết luận Thanh tra về việc quản lý tài chính tại Ban Dân tộc tỉnh Phú Yên
5 Kết luận thanh tra về việc thanh tra công tác quản lý, điều hành NSNN gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn huyện Sơn Hoà
6 Về việc thanh tra công tác quản lý, điều hành NSNN gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn thị xã Sông Cầu
7 Kết luận thanh tra việc quản lý tài chính tại Trường Cao đẳng Y tế Phú Yên
8 Kết luận số 2363/KL-STC: Kết luận Thanh tra việc quản lý tài chính tại Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên
9 Kết luận Thanh tra việc quản lý tài chính tại Sở Nộng nghiệp và Phát triển nông thôn
10 Kết luận thanh tra việc thanh tra quản lý tài chính tại Trường Đại học Phú Yên
11 Kết luận thanh tra việc thanh tra quản lý tài chính tại Công ty CP MT ĐT Phú Yên
TUYỀN TRUYỀN PHÁP LUẬT

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: