Công khai tài chính doanh nghiệp
STT Tên Tải
1 Báo cáo kết quả giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2018 của các doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ c thuộc UBND tỉnh quản lý
2 Báo cáo kết quả giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty TNHH MTV Thuỷ nông Đồng Cam
3 Báo cáo kết quả giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Phú Yên
4 Báo cáo kết quả giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2018 của các doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh quản lý
5 Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên
6 Báo cáo kết quả giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên
7 Báo cáo kết quả giám sát năm 2017 của các DNNN và doanh nghiệp có vốn nhà nước
8 Báo cáo kết quả giám sát tài chính năm 2017 của Công ty TNHH-MTV XSKT Phú Yên
9 Báo cáo kết quả giám sát tài chính năm 2017 của Công ty CP Môi trường đô thị Phú Yên
10 Báo cáo kết quả giám sát tài chính năm 2017 của Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên
11 Báo cáo kết quả giám sát tài chính năm 2017 của Công ty TNHH-MTV Thuỷ nông Đồng Cam
12 Báo cáo kết quả giám sát tài chính 6 tháng đầu đầu năm 2017 của DNNN và doanh nghiệp của các DNNN và doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thuộc tỉnh quản lý
13 Báo cáo kết quả giám sát sát tài chính 6 tháng đầu năm 2017 Công ty TNHH-MTV Thuỷ Nông Đồng Cam
14 Báo cáo kết quả giám sát sát tài chính 6 tháng đầu năm 2017 Công ty TNHH-MTV XSKT Phú Yên
15 Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2017 Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên
16 Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty CP môi trường đô thị Phú Yên
17 Báo cáo giám sát tài chính năm 2016 của Cty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên
18 Báo cáo giám sát tài chính năm 2016 Cty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên
19 Giám sát tài chính năm 2016 Cty TNHH MTV Thuỷ nông Đồng Cam
20 Báo cáo giám sát tài chính năm 2016 Cty TNHH MTV XSKT Phú Yên
TUYỀN TRUYỀN PHÁP LUẬT

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: