Công khai tài chính doanh nghiệp
STT Tên Tải
1 Quyết định số 22/QĐ-UBND: Về việc công bố kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và xếp loại viên chức quản lý doanh nghiệp nhà nước năm 2014
2 Báo cáo kết quả giám sát tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên
3 Báo cáo kết quả giám sát tài chính năm 2014 Công ty TNHH một thành viên Cảng Vũng Rô
4 Báo cáo kết quả giám sát tài chính năm 2014 Công ty TNHH một thành viên XSKT Phú Yên
5 Báo cáo kết quả giám sát tài chính năm 2014 Công ty TNHH một thành viên Thuỷ nông Đồng Cam
6
7
TUYỀN TRUYỀN PHÁP LUẬT

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: