Hướng đến thu hút dự án đầu tư nước ngoài có hàm lượng kỹ thuật công nghệ cao
Hướng đến thu hút dự án đầu tư nước ngoài có hàm lượng kỹ thuật công nghệ cao

Trong giai đoạn 05 năm (2018-2022), tỉnh Phú Yên đã thu hút được 06 dự án đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đầu tư khoảng 5,07 triệu USD và có khoảng 08 lượt hồ sơ góp vốn mua cổ phần, mua lại phần vốn góp vào các công ty đang triển khai thực hiện đầu tư dự án tại tỉnh với giá trị khoảng 23,24 triệu USD.

Phú Yên luôn sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi tốt nhất cho nhà đầu tư đến đầu tư, hợp tác với tỉnh. Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Tấn Hổ tiếp và làm việc với Tổng lãnh sự Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh và Đoàn doanh nghiệp Ấn Độ đến thăm, tìm hiểu đầu tư tại Phú Yên

Những năm qua, đặc biệt giai đoạn từ năm 2018-2022 tình hình nền kinh tế thế giới có nhiều biến động, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp dẫn đến kinh tế thế giới có khả năng rơi vào khủng hoảng nhưng nhờ có sự chỉ đạo của Chính phủ và các bộ ngành Trung ương đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách thu hút đầu tư; lãnh đạo tỉnh Phú Yên đã quan tâm chỉ đạo nên công tác thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) trong giai đoạn này của tỉnh Phú Yên đã đạt được một số kết quả bước đầu.

Các dự án FDI thu hút đầu tư trong giai đoạn này chủ yếu vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến, điện tử, năng lượng tái tạo, du lịch và nông, lâm, thủy sản,…, trong đó vốn đầu tư ngành dịch vụ - du lịch chiếm tỷ trọng hơn 71%.Đã có 15 quốc gia và vùng lãnh thổ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đang triển khai dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, như: Úc, Anh, Hà Lan, Ấn Độ, Mỹ, Thụy Điển, Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Thái Lan, Hồng Kông, Hàn Quốc, Đức, Canada, Malaysia.

Để thu hút đầu tư FDI, tỉnh Phú Yên đã triển khai các cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư các dự án tại Khu kinh tế Nam Phú Yên, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và các dự án xã hội hóa được áp dụng theo quy định của Luật đầu tư và các Nghị định hướng dẫn có liên quan của Chính phủ.Công tác quy hoạch luôn được các cấp lãnh đạo chú trọng, đến nay hầu hết các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của các huyện, thị xã, thành phố; quy hoạch ngành/sản phẩm của tỉnh đã được lập và phê duyệt, là cơ sở để quản lý cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 đang được hoàn thiện để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ và đồng bộ trong việc thẩm định, trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn liên quan. Tỉnh Phú Yên luôn sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi tốt nhất cho nhà đầu tư đến đầu tư, áp dụng các chính sách ưu đãi theo quy định cho nhà đầu tư.

Việc đầu tư trực tiếp nước ngoài góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đầu tư nước ngoài đã và đang tạo ra một số ngành công nghiệp mới, tăng thêm năng lực cho ngành công nghiệp của tỉnh như: Mía đường, công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản, thực phẩm, điện tử, năng lượng tái tạo, dịch vụ - du lịch.

Đồng thời, đã tạo ra việc làm cho trên 23.234 lao động trực tiếp và hàng ngàn lao động gián tiếp với thu nhập bình quân khoảng trên 06 triệu đồng/tháng/người. Thông qua sự tham gia trực tiếp vào hoạt động của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tỉnh Phú Yên đã từng bước hình thành đội ngũ cán bộ quản lý, công nhân kỹ thuật trình độ cao, lao động có tay nghề và có tác phong công nghiệp, có kỷ luật lao động, học hỏi và ứng dụng được các phương thức, kinh nghiệm quản lý.

Bên cạnh một số kết quả đạt được, vẫn còn những khó khăn, tồn tại trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài.Tỉnh Phú Yên có xuất phát điểm nền kinh tế thấp; các điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn; cơ sở hạ tầng phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội còn thấp; đồng thời xa các trung tâm kinh tế lớn của đất nước, do đó tình hình thu hút đầu tư nước ngoài gặp rất nhiều khó khăn. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện đang được đầu tư nhưng chưa đồng bộ, chưa có cảng biển nước sâu để làm nơi xuất khẩu hàng hóa, trung tâm logistics phục vụ các khu công nghiệp, khu kinh tế của tỉnh Phú Yên.

Mặt khác, phần lớn các dự ánFDI có quy mô nhỏ và chủ yếu đầu tư vào các lĩnh vực dịch vụ, du lịch và công nghiệp chế biến. Tỷ lệ vốn thực hiện thấp so với vốn đăng ký. Một số dự án sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có tiến độ triển khai chậm hoặc chưa triển khai. Các nhà đầu tư chủ yếu lựa chọn các lĩnh vực ít rủi ro, hiệu quả cao và có khả năng thu hồi vốn nhanh,do vậy chưa tạo ra được sự chuyển biến quan trọng về chuyển giao công nghệ và năng lực nội sinh về công nghệ; số dự án có hàm lượng công nghệ cao, công nghệ phụ trợ còn ít…

Các doanh nghiệp Ấn Độ đánh giá cao tiềm năng, thế mạnh của tỉnh và mong muốn được tìm hiểu, hợp tác đầu tư với tỉnh Phú Yên. Trong ảnh: Ông Debmalya Banerjee - Giám đốc Khu vực Phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Phú Yên

Phấn đấu thu hút khoảng 350-400 triệu USD trong giai đoạn 2021-2025

Tỉnh Phú Yên đặt ra mục tiêu tổng quát trong giai đoạn 2021-2025 là nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng môi trường đầu tư, kinh doanh, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, phát triển bền vững. Tập trung thu hút, triển khai các dự án đầu tư nước ngoài có hàm lượng kỹ thuật, công nghệ cao, sản xuất theo hướng phát triển chuỗi giá trị toàn cầu, đáp ứng yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế, bảo vệ môi trường và giải quyết tốt các vấn đề xã hội, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Định hướng của tỉnh khuyến khích đầu tư vào các lĩnh vực: Công nghiệp lọc - hóa dầu, cảng biển, kho vận, công nghệ thông tin, điện tử, công nghệ sinh học…; chú trọng công nghệ nguồn từ các nước công nghiệp phát triển như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc; gắn thu hút FDI với nghiên cứu phát triển và chuyển giao công nghệ. Khuyến khích thu hút FDI vào các ngành công nghiệp hỗ trợ nhằm giảm chi phí đầu vào về nguyên, phụ liệu, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm; các ngành du lịch biển đảo kết hợp với nghỉ dưỡng, y tế, giáo dục, đào tạo, tài chính,… góp phần đẩy mạnh công tác xã hội hóa các lĩnh vực theo chủ trương của Chính phủ.

Đối với ngành nông - lâm - ngư nghiệp, khuyến khích các dự án đầu tư ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học trong các khâu sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản nhằm phát huy lợi thế nền nông nghiệp nhiệt đới trên địa bàn tỉnh; đầu tư vào lĩnh vực chế biến thực phẩm, bảo quản sau thu hoạch để nâng giá trị sản phẩm và năng lực cạnh tranh; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật phục vụ nông - lâm - ngư nghiệp…

Lãnh đạo sở, ngành và địa phương của tỉnh trao đổi với các doanh nghiệp về tiềm năng, lợi thế của Phú Yên trong phát triển nông nghiệp, thương mại và thủy sản tại Hội nghị “Gặp gỡ Phú Yên - Israel” tháng 3/2022

Để thực hiện đạt các mục tiêu, định hướng thu hút vốn đầu tư nước ngoài cho giai đoạn tới, các giải pháp chủ yếu được đề ra như: Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính gắn với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, triển khai dự án đầu tư, bảo đảm hiệu quả kinh tế - xã hội - môi trường, phù hợp quy hoạch, theo đúng các tiêu chí lựa chọn, sàng lọc dự án…tuân thủ chặt chẽ quy trình, thủ tục cấp, điều chỉnh, thu hồi, chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư nước ngoài theo đúng quy định pháp luật.

Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư. Nghiên cứu kết hợp các hoạt động xúc tiến đầu tư với xúc tiến thương mại và du lịch một cách linh hoạt, phù hợp với yêu cầu và đặc thù của địa phương. Tăng cường sự phối hợp, liên kết với các tỉnh trong khu vực; giữa cơ quan quản lý nhà nước với các hiệp hội nghề nghiệp trong công tác xúc tiến đầu tư.

Cùng với đó, phát triển nguồn nhân lực của tỉnh đảm bảo số lượng và chất lượng, có cơ cấu phù hợp với định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh. Từng bước hình thành đội ngũ lao động chất lượng cao đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Có cơ chế khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao.

Mục tiêu cụ thể thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong các giai đoạn tiếp theo của tỉnh Phú Yên:

Vốn đăng ký đầu tư nước ngoài khoảng 800-1.000 triệu USD; giai đoạn 2026-2030 khoảng 1.000 - 1.200 triệu USD.

Vốn đầu tư nước ngoài thực hiện giai đoạn 2021-2025: Khoảng 350-400 triệu USD (70-80 triệu USD/năm); giai đoạn 2026-2030: Khoảng 400-500 triệu USD (80-100 triệu USD/năm).

Tỷ lệ doanh nghiệp nước ngoài sử dụng công nghệ tiên tiến, quản trị hiện đại, bảo vệ môi trường, hướng đến công nghệ cao tăng 15% vào năm 2025 và 30% vào năm 2030 so với năm 2018.

Tỷ trọng lao động qua đào tạo trong cơ cấu sử dụng lao động của các doanh nghiệp nước ngoài tăng từ 60% năm 2018 lên 70% vào năm 2025 và 80% vào năm 2030.

Mỹ Luận 


Các tin cùng chuyên mục:
CÁC DỰ ÁN TRAO QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ
Khu nghỉ dưỡng cao cấp vườn Phượng Hoàng
Nhà máy sản xuất Tấm pin Năng lượng Mặt trời (SOLAR CELLS TTG)
Nhà máy điện sinh khối KCP Phú Yên
Khu đô thị cao cấp vườn Phượng Hoàng
Xem thêm...
CÁC DỰ ÁN TRAO THÔNG BÁO TIẾP CẬN, KHẢO SÁT, NGHIÊN CỨU ĐẦU TƯ
Khu nghỉ dưỡng cao cấp bãi Từ Nham
Nhà máy Điện Gió HBRE-Phú Yên
Nhà máy điện gió và điện mặt trời xanh Sông Cầu
Nhà máy điện mặt trời TTP Phú Yên
Khu nghỉ dưỡng sinh thái biển và du lịch làng nghề
Xem thêm...
CÁC NHÀ ĐẦU TƯ ĐANG TÌM HIỂU VÀ DỰ KIẾN ĐẦU TƯ VÀO PHÚ YÊN
Tổ hợp Khu du lịch cao cấp tại Khu kinh tế Phú Yên
TMS Resort Phú Yên
Trường Đua ngựa Phú Yên (có cá cược)
Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu công nghệ cao-Khu kinh tế Nam Phú Yên
Sản xuất rau công nghệ cao khu vực Miền Trung
Xem thêm...