Văn bản công khai các Sở, Ban, Ngành
Ký hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Lĩnh vực Cơ quan ban hành File đính kèm
75//TB-STNMT Thông báo số 75 về việc công khai thông tin vị trí mỏ đất san lấp để tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản 24/03/2023 Sở Tài nguyên và Môi trường Tải về
76//TB-STNMT Thông báo số 76 về việc công khai thông tin vị trí mỏ đất san lấpđể tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản 24/03/2023 Thông báo Sở Tài nguyên Môi trường Tải về
95//TB-STNMT Thông báo số 95 về việc công khai thông tin vị trí mỏ đất làm vật liệu san lấp để tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản 30/03/2023 Thông báo Sở Tài Nguyên và Môi trường Tải về
4//TB-STNMT Tên tổ chức được lựa chọn để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ cát VLXD thông thường (mở rộng mỏ cát khu vực 1) thôn Phong Niên, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên 09/01/2023 Sở Tài Nguyên và Môi trường Tải về
375/TB-STNMT Công khai tên tổ chức được lựa chọn để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ đất núi Cây Bồ Đề Hòa Lạc, thôn Phú Dương, xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên 16/12/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường Tải về
387//TB-STNMT Kết quả lựa chọn đơn vị để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ đất san lấp Đèo Tổng Đạo, thôn Tân Đạo, xã Hoà Tân Đông, thị xã Đông Hoà, tỉnh Phú Yên 22/12/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường Tải về
373//TB-STNMT Công khai tên tổ chức được lựa chọn để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ đất san lấp Phú Tiến, xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên 16/12/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường Tải về
392//TB-STNMT Công khai tên tổ chức được lựa chọn để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ đất san lấp thôn Bình Thạnh, xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên 22/12/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường Tải về
391//TB-STNMT Công khai tên tổ chức được lựa chọn để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ đất, đá san lấp thôn Hòa Mỹ, xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên 22/12/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường Tải về
390//TB-STNMT Công khai tên tổ chức được lựa chọn để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ đất san lấp thôn Mỹ Lộc, xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên 22/12/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường Tải về