Văn bản công khai các Sở, Ban, Ngành
Ký hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Lĩnh vực Cơ quan ban hành File đính kèm
121//TB-STNMT Thông báo số 121 về việc lựa chọn Tổ chức để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ đất san lấp khu phố An Thạnh, phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên 21/04/2023 Sở Tài nguyên và Môi trường Tải về
122//TB-STNMT Thông báo số 122 về việc công khai tên tổ chức được lựa chọn để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ đất san lấp thôn Diêm Hội, xã An Hòa (nay là xã An Hòa Hải),huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên 21/04/2023 Sở Tài nguyên và Môi trường Tải về
123//TB-STNMT Thông báo số 123 về việc lựa chọn Tổ chức để cấp giấy phép thăm dò khoáng sảnmỏ đất san lấp thôn Bình Thạnh, xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên 21/04/2023 Sở Tài nguyên và Môi trường Tải về
124//TB-STNMT Thông báo số 124 về việc lựa chọn Tổ chức để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ đất san lấp thôn Phú Lương, xã An Ninh Đông,huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên 21/04/2023 Sở Tài nguyên và Môi trường Tải về
125//TB-STNMT Thông báo số 125 về việc lựa chọn Tổ chức để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ đất san lấp Sân khấu lộ thiên cũ, thôn Bình Thạnh Nam, xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên 21/04/2023 Sở Tài Nguyên và Môi trường Tải về
126//TB-STNMT Thông báo số 126 về kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản 24/04/2023 Sở Tài Nguyên và Môi trường Tải về
127//TB-STNMT Thông báo số 127 về việc công khait hông tin vị trí mỏ đất san lấp để tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản 24/04/2023 Sở Tài Nguyên và Môi trường Tải về
131//TB-STNMT Thông báo số 131 về kết quả lựa chọn đơn vị để cấp giấy phépthăm dò khoáng sảnmỏ đất san lấp Hóc Cây Me, thôn Bàn Nham Nam, xã Hoà Xuân Tây, thị xã Đông Hoà, tỉnh Phú Yên 27/04/2023 Sở Tài Nguyên và Môi trường Tải về
190/TB-STNMT Thông báo số 190 về việc công khai tên tổ chức được lựa chọn để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ đất san lấp thôn Xuân Hòa, xã An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên 25/09/2023 Sở Tài nguyên và Môi trường Tải về
1914/SKHĐT-TĐ Thông tin dự án đầu tư có sử dụng đất Khu phố chợ thị trấn Phú Thứ huyện Tây Hòa 19/07/2023 Tải về