Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước (17/06/2024)
UBND tỉnh vừa ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung, hình thức và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân có liên quan trong phối hợp thực hiện công tác bồi thường theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017.
Thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội (17/06/2024)
Thực hiện Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2024; UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt nghiêm, thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh; trong đó, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
Phân bổ hơn 106 tấn gạo cứu đói giáp hạt cho các địa phương (17/06/2024)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phân bổ 106.035 kg gạo từ nguồn hỗ trợ của Chính phủ để hỗ trợ các địa phương tổ chức cứu đói giáp hạt năm 2024 cho 3.122 hộ với 7.069 nhân khẩu (định mức 15kg/khẩu/tháng).
Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại (17/06/2024)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TU ngày 06/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa đất nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh (17/06/2024)
Để triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Triển khai Đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp (13/06/2024)
Tạo môi trường thuận lợi, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp; giới thiệu các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên cho các nhà đầu tư nhằm hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp và tự tạo việc làm sau khi tốt nghiệp.
Đảm bảo tỷ lệ giải ngân đạt trên 95% kế hoạch (13/06/2024)
Để đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, đảm bảo tỷ lệ giải ngân đạt trên 95% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư sử dụng vốn đầu tư công quyết liệt triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh trong việc chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong các Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh.
Phê duyệt dự án Tuyến đường bộ ven biển tỉnh Phú Yên, đoạn kết nối huyện Tuy An - thành phố Tuy Hòa (giai đoạn 1) (13/06/2024)
UBND tỉnh vừa có Quyết định phê duyệt dự án Tuyến đường bộ ven biển tỉnh Phú Yên, đoạn kết nối huyện Tuy An - thành phố Tuy Hòa (giai đoạn 1) (dự án), do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư.
Tăng cường công tác bảo đảm an toàn tại các công trình xây dựng (12/06/2024)
Để tăng cường công tác đảm bảo an toàn lao động và quản lý công nhân, người lao động làm việc, thi công tại các dự án, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh; phòng ngừa, hạn chế các tai nạn, nhất là trong mùa mưa lũ, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao đang triển khai các công trình đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh bảo đảm an toàn.
Một doanh nghiệp bị phạt 250 triệu đồng do vi phạm trong khai thác khoáng sản (12/06/2024)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Tân Hoàng Đạt (trụ sở chính tại xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân) với số tiền phạt 250 triệu đồng vì Công ty này thực hiện không đúng hệ thống khai thông, chuẩn bị và trình tự khai thác đã xác định trong thiết kế khai thác được phê duyệt mà chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản.