Giải quyết đơn khiếu nại của ông Bạch Văn Trung (xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu)
Trả lời công dân
Giải quyết đơn khiếu nại của ông Bạch Văn Trung (xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu) (17/06/2024)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 824/QĐ-UBND về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Bạch Văn Trung (trú tại thôn Long Thạnh, xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu) khiếu nại Quyết định số 1827/QĐ-UBND ngày 12/4/2024 của Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu về giải quyết đơn khiếu nại lần đầu của ông.

Theo nội dung khiếu nại, ông Bạch Văn Trung không đồng ý với kết quả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án thành phần đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn trên địa phận thị xã Sông cầu (Dự án) nên ông Trung có đơn gửi đến Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu, khiếu nại yêu cầu xem xét bồi thường đối với phần diện tích đất bị thu hồi thuộc thửa số 73, tờ bản đồ số 01-LN và bồi thường các công trình có trên thửa đất này.

Ngày 12/4/2024, Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu có Quyết định số 1827/QĐ-UBND giải quyết đơn khiếu nại của ông Trung (lần đầu), với nội dung: “không công nhận toàn bộ nội dung khiếu nại của ông Bạch Văn Trung theo đơn ghi ngày 29/3/2024, vì không có cơ sở pháp luật”.

Không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu nêu trên, ngày 24/4/2024 ông Trung tiếp tục có đơn khiếu nại gửi đến Chủ tịch UBND tỉnh. Ngày 07/5/2024, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 620/QĐ-UBND thụ lý và giao Chánh Thanh tra tỉnh xác minh nội dung đơn khiếu nại của ông Trung.

Kết quả xác minh của cơ quan chức năng nhận thấy: Nội dung khiếu nại của ông Trung liên quan đến việc UBND thị xã Sông Cầu phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất của gia đình ông để thực hiện Dự án. Qua kiểm tra hồ sơ, làm việc với cơ quan, đơn vị liên quan thì hồ sơ về bồi thường cho hộ ông Trung có thiếu sót, chưa đảm bảo tính pháp lý như: Việc UBND xã Xuân Lộc xét nguồn gốc đất và lập Phiếu xác nhận thông tin ngày 29/12/2023 còn nhiều thiếu sót; hồ sơ địa chính, tài liệu không thể hiện diện tích này là đất của UBND xã Xuân Lộc quản lý, nhưng Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND thị xã Sông Cầu thu hồi thửa đất số 73, xác định thửa đất này do UBND xã Xuân Lộc quản lý là không có cơ sở. Về công trình, vật kiến trúc trên đất, UBND xã Xuân Lộc xác định thời điểm xây dựng sau ngày 01/7/2014 nhưng không có hồ sơ, tài liệu để chứng minh là chưa có cơ sở. Vì vậy, việc UBND thị xã Sông Cầu phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với hộ ông Trung là chưa đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Qua xem xét hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và hồ sơ giải quyết khiếu nại của ông Trung, ngày 05/6/2024 Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu ban hành Quyết định số 2896/QĐ-UBND thu hồi, hủy Quyết định số 1827/QĐ-UBND ngày 12/4/2024 của Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu về việc giải quyết khiếu nại của ông Bạch Văn Trung (lần đầu).

Từ những nhận định và căn cứ trên, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu giải quyết nội dung khiếu nại của ông Bạch Văn Trung theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của thị xã kiểm tra, rà soát lại việc bồi thường, hỗ trợ cho ông Trung theo quy định của pháp luật.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: