Thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội (17/06/2024)
Thực hiện Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2024; UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt nghiêm, thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh; trong đó, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thúc đẩy tiến độ thi công, sớm đưa vào sử dụng các công trình, dự án hạ tầng quan trọng, trọng điểm quốc gia và của tỉnh, nhất là dự án công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đoạn qua địa bàn tỉnh.

Tập trung, quyết liệt đẩy mạnh hơn nữa tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, khắc phục các bất cập để giải ngân nhanh hơn, sử dụng hiệu quả hơn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi nước ngoài; phát huy đầu tư công để kích hoạt và dẫn dắt đầu tư tư; thu hút, sử dụng hiệu quả nguồn lực khu vực tư nhân, khu vực nước ngoài theo phương thức đối tác công tư.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia; Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Chú trọng rà soát, điều chỉnh, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên danh mục các dự án, nội dung thành phần về tính khả thi, hiệu quả, khả năng giải ngân để đầu tư, hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm thực hiện nhanh chóng, tiết kiệm, hiệu quả; tránh dàn trải, manh mún và có nguy cơ rủi ro, sai phạm trong quá trình tổ chức thực hiện.

Tăng cường kiểm tra các dự án, chấn chỉnh ngay tồn tại, hạn chế, kiên quyết xử lý nghiêm khắc các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, thiếu trách nhiệm làm chậm tiến độ giao vốn, điều chỉnh vốn, thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công.

Tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ được giao của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương phục vụ người dân, doanh nghiệp; tái cấu trúc quy trình các dịch vụ công trực tuyến theo danh mục nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông ưu tiên tái cấu trúc quy trình tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2024, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền công bố đầy đủ thủ tục hành chính nội bộ; xác định đúng phạm vi, thẩm quyền ban hành thủ tục hành chính nội bộ để rà soát, đơn giản hóa, bảo đảm mục tiêu, yêu cầu đề của Thủ tướng Chính phủ và của UBND tỉnh về việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung chuyển đổi số thuộc lĩnh vực quản lý đã được phân công của UBND tỉnh ban hành Đề án Chuyển đổi số tỉnh Phú Yên giai đoạn 2024-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng thẩm quyền và quy trình quy định.

Tổ chức thông tin, tuyên truyền, thực hiện Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân (ngày 02/7) để tăng cường nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội về tầm quan trọng của hoạt động vệ sinh đối với sức khỏe cộng đồng, môi trường công cộng và thu hút khách du lịch, đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước.

UBND tỉnh yên cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố cùng các đơn vị liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơm vị mình, nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung được giao.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: