Tăng cường công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Tăng cường công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng (21/06/2024)
Thời gian qua, công tác quản lý đô thị và trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh từng bước đi vào nề nếp, ý thức trách nhiệm của người dân và các tổ chức đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng một số dự án, công trình vi phạm quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Để chấn chỉnh các nội dung vi phạm quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương triển khai một số nhiệm vụ sau: Tăng cường phổ biến, tuyên truyền, quán triệt về các quy định về các nội dung liên quan đến việc tuân thủ quy hoạch xây dựng, giấy phép xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng để các cơ quan chức năng, chủ đầu tư hiểu rõ và nghiêm túc thực hiện. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, đặc biệt đối với việc xây dựng không phép, xây dựng sai phép, xây dựng không đúng với quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, thực hiện không đầy đủ các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Đối với công trình có sai phạm về trật tự xây dựng cần có các biện pháp xử lý vi phạm đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, nghiêm cấm tình trạng hợp thức hoá sai phạm của các cá nhân, tổ chức trong lĩnh vực hoạt động xây dựng.

Đối với những dự án, công trình được cơ quan chuyên môn về xây dựng lưu ý tại thông báo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng về các nội dung cần bổ sung, hoàn thiện để đủ điều kiện trình phê duyệt hoặc để triển khai bước tiếp theo; cần khắc phục những tồn tại trước khi thực hiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng:

Đối với những nội dung vướng mắc, bất cập cần nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế, đề nghị các đơn vị tổng hợp, báo cáo về UBND tỉnh (thông qua Sở Xây dựng) để xem xét sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng tổ chức biên soạn “Đề cương tuyên truyền” liên quan đến việc tuân thủ quy hoạch xây dựng, giấy phép xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng; phổ biến đến các sở, ban, ngành tỉnh và chính quyền địa phương để tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện. Đồng thời, Báo Phú Yên và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tuyên truyền Đề cương này trên báo đài, để các cơ quan chức năng, chủ đầu tư và tổ chức, công dân trên địa bàn tỉnh hiểu rõ và nghiêm túc thực hiện.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: