Thông tin một số nội dung liên quan Dự án Khu du lịch liên hợp cao cấp New City Việt Nam
Thông tin Ngành - Địa phương
Thông tin một số nội dung liên quan Dự án Khu du lịch liên hợp cao cấp New City Việt Nam (14/06/2024)
Sở Kế hoạch và Đầu tư vừa có Văn bản gửi các cơ quan báo chí để thông tin một số nội dung liên quan đến Dự án Khu du lịch liên hợp cao cấp New City Việt Nam được cơ quan báo chí phản ánh trong thời gian vừa qua.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, vừa qua, Tạp chí đầu tư tài chính đã đưa tin 02 kỳ báo (kỳ 1: Xót xa dự án treo; kỳ 02: Dự án tỷ USD hoang hóa, chủ đầu tư loay hoay giữa những chỉ đạo) viết về các nội dung liên quan đến dự án Khu du lịch liên hợp cao cấp New City Việt Nam. Qua rà soát thì Nhà đầu tư thực hiện dự án đã cung cấp thông tin cho Tạp chí đầu tư tài chính để phản ánh và đưa tin về các nội dung liên quan đến dự án Khu du lịch liên hợp cao cấp New City Việt Nam tại 02 kỳ báo trên là chưa chính xác, trung thực và khách quan.

Để các Cơ quan báo chí có thêm thông tin về quá trình triển khai thực hiện dự án trên để đưa tin, phán ánh về dự án được chính xác, trung thực và khách quan, tránh gây ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông tin một số nội dung liên quan đến dự án như sau:

Dự án Khu du lịch liên hợp cao cấp New City Việt Nam là một trong các dự án lớn, quan trọng của Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào tỉnh Phú Yên, được tỉnh Phú Yên đặt kỳ vọng rất lớn, khi được triển khai thực hiện sẽ khai thác tốt và phát huy hết lợi thế về tài nguyên du lịch biển, góp phần thúc đẩy mạnh sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Yên và được Thủ tướng Chính Phủ đồng ý về nguyên tắc xây dựng Khu du lịch liên hợp cao cấp 100% vốn nước ngoài tại Phú Yên (tại Văn bản số 4020/VPCP-ĐP ngày 05/8/2004).

Trên cơ sở đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu số 361043000010 ngày 08/7/2008 cho Công ty TNHH New City Việt Nam (100% vốn đầu tư nước ngoài) thực hện dự án Khu du lịch liên hợp cao cấp Phú Yên, với quy mô diện tích 565 ha, tổng vốn đầu tư 4,3 tỷ USD.

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án năm 2008, Nhà đầu tư rất chậm trong việc triển khai dự án, cho đến năm 2014 (qua 06 năm) do Nhà đầu tư gặp khó khăn về tài chính để đảm bảo triển khai thực hiện dự án, nên đã đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư dự án. Trên cơ sở hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, cam kết góp đủ vốn để đảm bảo năng lực tài chính thực hiện dự án của Nhà đầu tư và căn cứ các quy định Luật đầu tư năm 2005 (Theo quy định Luật Đầu tư năm 2005, không quy định phải thẩm tra năng lực tài chính của Nhà đầu tư, Nhà đầu tư chỉ nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và Nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm về tính trung thực về pháp lý của hồ sơ), Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các cơ quan đơn vị chức năng có liên quan tham mưu UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án thay đổi lần thứ nhất số 361022000038 ngày 09/9/2014 cho Nhà đầu tư, với quy mô diện tích điều chỉnh từ 565 ha xuống còn 357,52 ha; Tổng mức đầu tư dự án từ 4,3 tỷ USD xuống còn 01 tỷ USD; vốn điều lệ của Nhà đầu tư là 8.400 tỷ đồng.

Sau khi được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư thay đổi lần thứ nhất ngày 09/9/2014, Nhà đầu tư tiếp tục chậm triển khai thực hiện dự án, không thực hiện góp đủ vốn chủ sở hữu khoảng 8.400 tỷ đồng để đảm bảo Nhà nước cho thuê đất thực hiện đầu tư dự án theo quy định Luật Đất đai năm 2013 và đã bị Sở Kế hoạch và Đầu tư xử phạt vi phạm hành chính về việc đã không góp đủ vốn chủ sở hữu tại Quyết định số 06/QĐ-XPHC ngày 28/11/2019. Sau đó, Nhà đầu tư đã điều chỉnh vốn điều lệ từ 8.400 tỷ đồng xuống khoảng 125,691 tỷ đồng.

Như vậy, kể từ khi dự án được UBND tỉnh Phú Yên cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án từ năm 2008 đến nay gần 16 năm, đã có nhiều thay đổi chính sách pháp luật về đất đai (Luật Đất đai năm 2003 được thay thế bằng Luật Đất đai 2013, sắp tới là Luật Đất đai năm 2024); chính sách pháp luật về đầu tư (Luật Đầu tư năm 2005 được thay thế bằng Luật Đầu tư năm 2014 và sau đó thay thế bằng Luật Đầu tư năm 2020), cùng với việc Nhà đầu tư chậm triển khai thực hiện dự án, chậm góp đủ vốn chủ sở hữu để đảm bảo Nhà nước cho thuê đất thực hiện đầu tư dự án theo quy định pháp luật về đất đai nên Dự án đã gặp nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai, đầu tư và Nhà đầu tư có 02 lần nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án, theo đó: dự án điều chỉnh quy mô diện tích từ 357,52 ha xuống 139,52 ha, tổng vốn đầu tư từ 21.000 tỷ đồng xuống khoảng 7.990 tỷ đồng, trong đó: Vốn góp chủ sở hữu để thực hiện dự án khoảng 1.199 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 15% tổng vốn đầu tư). Tuy nhiên, hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án còn một số nội dung chưa đảm bảo theo quy định pháp luật về đất đai, đầu tư như: Nhà đầu tư không thực hiện góp đủ vốn chủ sở hữu theo quy định (theo Báo cáo tài chính của Nhà đầu tư cung cấp thì vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư khoảng 71,957 tỷ đồng; vốn điều lệ của Nhà đầu tư khoảng 125 tỷ đồng), không thể cho thuê đất để Nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định, tiến độ thực hiện dự án, thời hạn hoạt động dự án nhà đầu tư đề xuất chưa phù hợp quy định Luật Đầu tư năm 2020,.... nên Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên đã có 02 Công văn thông báo kết quả thẩm định cho Nhà đầu tư, theo đó đã trả lời cho Nhà đầu tư hồ sơ hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án không đủ điều kiện trình UBND tỉnh xem xét, chấp thuận.

Về nội dung liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng rừng của dự án: Thanh tra Chính phủ đã có kết luận thì ngoài phần diện tích rừng được cho phép khai thác chưa đầy đủ trình tự thủ tục theo quy định, Nhà đầu tư còn tự ý khai thác 2,7 ha rừng khi chưa có quyết định thu hồi đất, giao đất, chưa được cấp phép khai thác, chưa có quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng là hành vi khai thác rừng trái phép, vi phạm quy định khoản 1 Điều 12 Luật bảo vệ và phát triển rừng (tại Văn bản số 2029/BC-TTCP ngày 10/8/2017). Sau kết luận của Thanh Tra Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã tổ chức khắc phục các sai sót, vi phạm trong quá trình chỉ đạo triển khai thực hiện dự án và có các Báo cáo, Văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác để triển khai thực hiện dự án Khu du lịch liên hợp cao cấp New City Việt Nam.

Trên tinh thần đồng hành, hỗ trợ, giải quyết khó khăn, hướng dẫn cho Nhà đầu tư khắc phục những vi phạm theo kết luận của Thanh tra Chính phủ và thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên với chức năng là cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Yên cùng với các cơ quan chức năng của tỉnh, đã tổ chức họp vào ngày 06/10/2023 và mời Nhà đầu tư đến để đối thoại, nghe Nhà đầu tư trình bày những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án, báo cáo UBND tỉnh Phú Yên để xem xét, xử lý giải quyết. Tuy nhiên, người đại diện pháp luật của Nhà đầu tư mặc dù đã đến Sở Kế hoạch và Đầu tư dự họp vào ngày 06/10/2023 nhưng đã không đồng ý đối thoại và tự ý rời khỏi cuộc họp, tỏ ra bất hợp tác, thiếu tôn trọng, xem thường các cơ quan chức năng chính quyền tỉnh Phú Yên.

Với tình hình diễn biến nêu trên, UBND tỉnh Phú Yên vẫn đang giao cho các cơ quan, đơn vị có chức năng rà soát lại toàn bộ dự án nêu trên để báo cáo những khó khăn vướng mắc liên quan đến các quy định pháp luật về đất đai, pháp luật về đầu tư đầu tư, pháp luật về lâm nghiệp như việc cho thuê đất để Nhà đầu tư thực hiện dự án, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng để báo cáo các cơ quan Trung ương xem xét, giải quyết để xử lý dứt điểm.

Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, việc chậm triển khai thực hiện dự án như hiện nay, có phần trách nhiệm của Nhà đầu tư và các khó khăn vướng mắc liên quan đến việc Nhà nước thay đổi các chính sách pháp luật về đất đai, đầu tư.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: