LỊCH CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PCT UBND TỈNH

Tuần thứ 21/2024 (từ ngày 20/5/2024 – 24/5/2024)

 

Thời gian

Lãnh đạo
tham dự

Nội dung

Địa điểm

Đơn vị chuẩn bị
Tham dự

Thứ 2, ngày 20/5/2024

7h30

Lãnh đạo

UBND tỉnh

Chào cờ đầu tuần

Hội trường UBND tỉnh

Tất cả cán bộ, công chức, người lao động cơ quan tham dự

14h00

Đ/c Thảo-PCT

Dự Hội nghị trực tuyến về dự thảo Nghị định quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì

Phòng họp giao ban

- Đ/c Hòa-PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng Kinh tế tham mưu

Thứ 3, ngày 21/5/2024

8h00

Đ/c Thảo-PCT

Họp rà soát tình hình triển khai thực hiện các kết luận của Thanh tra, Kiểm toán nhà nước đối với lĩnh vực tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh

Phòng họp giao ban

- Đ/c Khoa-PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng ĐTXD tham mưu

14h00

Đ/c Hổ-PCT

Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về dự thảo các Nghị định liên quan triển khai Luật Nhà ở, do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì

Phòng họp giao ban

- Đ/c Hòa-PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng ĐTXD tham mưu

Thứ 4, ngày 22/5/2024

6h00

Đ/c Thảo-PCT

Dự Đại lễ Phật đản Phật lịch 2.568

Chùa Bảo Tịnh

- Đ/c Khoa-PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng KGVX tham mưu

8h00

Đ/c Chủ tịch

Đ/c Thảo-PCT

Nghe báo cáo các nội dung liên quan đến việc khiếu nại, phản ánh, kiến nghị của công dân

Phòng họp giao ban

- Đ/c Khoa-PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng Nội chính tham mưu

8h30

Đ/c Mỹ-PCT

Dự Hội nghị thẩm định hồ sơ Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Phú Yên, do lãnh đạo Bộ Nội vụ chủ trì.

Bộ Nội vụ

- Đ/c Khoa-PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng Nội chính  tham mưu chuẩn bị

Thứ 5, ngày 23/5/2024

10h00

Đ/c Chủ tịch

Các Phó Chủ tịch

Làm việc với Nhà đầu tư Becamex Bình Định

Phòng họp giao ban

- Đ/c Hòa-PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng ĐTXD tham mưu chuẩn bị

14h00

Đ/c Chủ tịch

Đ/c Hổ-PCT

Nghe nhà đầu tư báo cáo đề xuất dự án Hòn Nưa bay Resort 

Phòng họp giao ban

- Đ/c Hòa-PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng ĐTXD tham mưu chuẩn bị

14h00

Đ/c Mỹ-PCT

Họp Hội đồng tư vấn về đặt, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh

Phòng họp

số 2

- Đ/c Hòa-PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng KGVX tham mưu chuẩn bị

Thứ 6, ngày 24/5/2024

8h00

Đ/c Chủ tịch

Đ/c Thảo-PCT

Nghe báo cáo về tình hình chuẩn bị, tổ chức đấu giá các khu đất tạo nguồn thu ngân sách năm 2024

Phòng họp giao ban 

- Đ/c Hòa-PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng Kinh tế tham mưu chuẩn bị

10h00

Đ/c Chủ tịch

Nghe báo cáo về ý tưởng điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tuyến đường Độc Lập, thành phố Tuy Hòa - tỷ lệ 1/2.000 (nay là Quy hoạch phân khu)

Phòng họp giao ban 

- Đ/c Hòa-PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng ĐTXD tham mưu chuẩn bị

8h00

Đ/c Hổ-PCT

Họp bàn về nội dung liên quan nguồn cấp nước cho Nhà máy nước Tuy Hòa

Phòng họp

số 2

- Đ/c Hòa-PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng ĐTXD tham mưu chuẩn bị

7h00

Đ/c Mỹ-PCT

Dự khai mạc Giải vô địch trẻ và giải vô địch quốc gia môn Bóng chuyền bãi biển năm 2024

Công viên biển Tuy Hòa

- Đ/c Hòa-PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng KGVX tham mưu chuẩn bị

8h00

Đ/c Mỹ-PCT

Cùng Thường trực Tỉnh ủy làm việc với một số đơn vị liên quan công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ

 

- Đ/c Hòa-PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng KGVX tham mưu chuẩn bị

14h00

Đ/c Hổ-PCT

Đ/c Mỹ-PCT

Cùng Ban cán sự Đảng UBND tỉnh làm việc với Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới

Hội trường UBND tỉnh

- Đ/c CVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng Tổng hợp, KGVX tham mưu chuẩn bị

14h00

Đ/c Thảo-PCT

Dự  Họp trực tuyến về dự thảo Nghị định quy định về giá đất; báo cáo về Nghị định số 12/2024/NĐ-CP

Phòng họp giao ban 

- Đ/c Hòa-PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng Kinh tế tham mưu

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: