LỊCH CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PCT UBND TỈNH

Tuần thứ 19/2024 (từ ngày 06/5/2024 – 10/5/2024)

 

Thời gian

Lãnh đạo
tham dự

Nội dung

Địa điểm

Đơn vị chuẩn bị
Tham dự

Thứ 2, ngày 06/5/2024

7h30

Đ/c Chủ tịch

Các Phó Chủ tịch

Chào cờ đầu tuần

Hội trường UBND tỉnh

Tất cả cán bộ, công chức, người lao động cơ quan tham dự

8h00

Đ/c Mỹ-PCT

Dự họp cho ý kiến góp ý dự thảo báo cáo kết quả giám sát Đề án 06 của Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh

HĐND tỉnh

- Đ/c Khoa - PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng Nội chính tham mưu

14h00

Đ/c Chủ tịch

Đ/c Mỹ-PCT

Nghe báo cáo về Đề án công viên địa chất toàn cầu Phú Yên

Phòng họp giao ban

- Đ/c Khoa - PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng KGVX  tham mưu

14h00

Đ/c Hổ-PCT

Dự họp liên tịch với Thường trực HĐND tỉnh về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2024

HĐND tỉnh

- Đ/c CVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng Tổng hợp tham mưu chuẩn bị

Thứ 3, ngày 07/5/2024

8h00

Đ/c Hổ-PCT

Đ/c Thảo -PCT

Dự phiên giải trình công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và tình hình hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh (cả ngày)

HĐND tỉnh

- Đ/c Khoa - PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng ĐTXD tham mưu chuẩn bị

8h30

Đ/c Chủ tịch

Chào xã giao Đoàn công tác của Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh và đại diện Tập đoàn Kanoria

Phòng Khánh Tiết

- Đ/c Khoa - PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng KGVX tham mưu chuẩn bị

 

Đ/c Mỹ-PCT

Đi kiểm tra công tác triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh (từ ngày 07-09/5)

 

- Đ/c Hòa - PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng Kinh tế tham mưu chuẩn bị

Thứ 4, ngày 08/5/2024

7h30

Đ/c Thảo-PCT

Dự Hội nghị triển khai, phổ biến các nội dung mới của Luật Đất đai năm 2024

Pytopia

- Đ/c Khoa - PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng ĐTXD tham mưu chuẩn bị

8h00

Đ/c Hổ -PCT

Dự Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh (cả ngày)

HĐND tỉnh

 

8h00

Đ/c Thảo-PCT

Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về xây dựng Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư  khi nhà nước thu hồi đất và Nghị định quy định về giá đất 

Hội trường UBND tỉnh

- Đ/c Hòa - PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng ĐTXD, Kinh tế tham mưu chuẩn bị

8h30

Đ/c Chủ tịch

Dự Hội nghị công bố Quyết định Thanh tra của Chánh Thanh tra Bộ Công an

Hội trường UBND tỉnh

- Đ/c Khoa - PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng Nội chính tham mưu chuẩn bị

10h00

Đ/c Chủ tịch

Họp thường trực Tỉnh ủy

Tỉnh ủy

 

14h00

Đ/c Chủ tịch

Dự Hội nghị trực tuyến Phiên họp thứ 11 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải

Hội trường UBND tỉnh

- Đ/c Hòa - PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng ĐTXD, Kinh tế tham mưu chuẩn bị

14h00

Đ/c Hổ-PCT

Nghe Đoàn thanh tra của Bộ Quốc phòng thông qua báo sơ bộ kết quả thanh tra với lãnh đạo UBND tỉnh và các đơn vị được thanh tra trực tiếp

Phòng họp giao ban

- Đ/c Khoa - PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng NC tham mưu chuẩn bị

Thứ 5, ngày 09/5/2024

8h00

Đ/c Hổ-PCT

Dự Họp báo Quý I/2024

Hội trường UBND tỉnh

- Đ/c CVP chỉ đạo chuẩn bị

-Phòng KGVX tham mưu chuẩn bị

8h00

Đ/c Thảo-PCT

Dự tiếp công dân định kỳ tháng 5/2024 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy

Trụ sở ban tiếp công dân tỉnh

- Đ/c Khoa - PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng BTD, NC tham mưu chuẩn bị

14h00

Đ/c Chủ tịch

Các Phó Chủ tịch

Dự Hội nghị UBND tỉnh thường kỳ tháng 4/2024

Hội trường UBND tỉnh

- Đ/c CVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng Tổng hợp tham mưu chuẩn bị

Thứ 6, ngày 10/5/2024

8h00

Đ/c Chủ tịch

Các Phó Chủ tịch

Dự Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW ngày ngày 10/10/2023 về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ mới

Tỉnh ủy

 

8h00

Đ/c Hổ-PCT

Dự Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn  năm 2024

Phòng họp giao ban

- Đ/c Hòa - PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng Kinh tế tham mưu chuẩn bị

14h00

Đ/c Mỹ-PCT

Dự cuộc họp Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến về một số nội dung do UBND tỉnh trình

HĐND tỉnh

- Đ/c Hòa - PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng KT tham mưu chuẩn bị

Thứ 7, ngày 11/5/2024

8h00

Đ/c Hổ-PCT

Dự Đại hội Hội khoa học kỹ thuật cầu đường Phú Yên lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-2029

Sở GTVT

- Đ/c Hòa - PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng ĐTXD tham mưu chuẩn bị

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: