LỊCH CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PCT UBND TỈNH

Tuần thứ 17/2024 (từ ngày 22/4/2024 – 26/4/2024)

 

Thời gian

Lãnh đạo
tham dự

Nội dung

Địa điểm

Đơn vị chuẩn bị
Tham dự

Thứ 2, ngày 22/4/2024

7h30

Lãnh đạo

UBND tỉnh

Chào cờ đầu tuần

Hội trường UBND tỉnh

Tất cả cán bộ, công chức cơ quan

 

Đ/c Chủ tịch

Đi công tác ngoài tỉnh (đến hết ngày 22/4)

 

 

8h00

Các Phó Chủ tịch

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh nghe Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy công bố, triển khai quyết định kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các dự án đầu tư công và các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư đối với BCS Đảng UBND tỉnh

Hội trường UBND tỉnh

- Đ/c CVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng Tổng hợp tham mưu

14h00

Các Phó Chủ tịch

Dự Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành Thủy sản.

Tỉnh ủy

- Đ/c Hòa - PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng Kinh tế tham mưu

Thứ 3, ngày 23/4/2024

Sáng

Đ/c Thảo-PCT

Làm việc với Thường trực Huyện ủy Sơn Hòa

Sơn Hòa

- Đ/c Khoa - PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng Nội chính tham mưu

10h00

Đ/c Mỹ-PCT

Dự làm việc với Đoàn Kiểm tra liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm

Hội trường UBND tỉnh

- Đ/c Hòa - PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng KGVX tham mưu

14h00

Đ/c Chủ tịch

Đ/c Hổ-PCT

Đ/c Mỹ-PCT

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới

Tỉnh ủy

- Đ/c Hòa - PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng KGVX tham mưu

Chiều

Đ/c Thảo-PCT

Đi công tác ngoài tỉnh để dự họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất 2021 - 2025 của tỉnh Phú Yên, do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức (đi hết sáng ngày 25/4)

Hà Nội

- Đ/c Khoa - PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng ĐTXD tham mưu

Thứ 4, ngày 24/4/2024

8h00

Đ/c Chủ tịch

Dự Hội nghị trực tuyến Phiên họp thứ 8 của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số

Hội trường UBND tỉnh

- Đ/c Khoa - PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng KGVX tham mưu

8h00

Đ/c Hổ-PCT

Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông Quý I/2024 và phương hướng nhiệm vụ quý II/2024

Phòng họp giao ban

- Đ/c Khoa - PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng Nội chính tham mưu

8h00

Đ/c Mỹ-PCT

Dự Lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Khu Công nghiệp Hòa Hiệp

- Đ/c Hòa - PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng KGVX tham mưu

14h00

Đ/c Chủ tịch

Đ/c Hổ-PCT

Đ/c Mỹ-PCT

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030

Tỉnh ủy

- Đ/c Hòa - PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng KGVX tham mưu

Thứ 5, ngày 25/4/2024

8h00

Đ/c Mỹ-PCT

Dự Hội nghị giao ban Thường trực Tỉnh ủy với lãnh đạo các tổ chức chính trị  - xã hội tỉnh, Hội Văn học nghệ  thuật tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ  thuật tỉnh quý I/2024.

Tỉnh ủy

- Đ/c Hòa -PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng KGVX tham mưu

14h00

Đ/c Hổ-PCT

Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Quy trình tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2021-2026

UBMTTQ Việt Nam tỉnh

- CVP chỉ đạo tham mưu

- Phòng Tổng hợp tham mưu chuẩn bị

14h00

Đ/c Thảo-PCT

Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp quý I/2024.

Tỉnh ủy

- Đ/c Khoa -PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng Nội chính tham mưu

14h00

Đ/c Mỹ-PCT

Họp nghe Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo cụ thể một số nội dung  triển khai thử nghiệm Phần mềm CSDL tiếp công dân, xử lý đơn, thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị liên thông toàn tỉnh.

Phòng họp giao ban

- Đ/c Khoa-PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng Nội chính tham mưu

Thứ 6, ngày 26/4/2024

7h30

Đ/c Mỹ-PCT

Các đ/c Lãnh đạo UBND tỉnh

Dự Lễ dâng hương kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú (01/5/1904 - 01/5/2024)

 

- Đ/c Hòa-PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng KGVX  tham mưu

9h30

Đ/c Chủ tịch

Các Phó Chủ tịch

Cùng Ban Thường vụ Tỉnh ủy gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh nhân dịp kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4.

Tỉnh ủy

- Đ/c CVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng Tổng hợp tham mưu

14h00

Đ/c Hổ-PCT

Họp trực tuyến với các địa phương nắm tình hình công tác phòng chống hạn trên địa bàn

Phòng họp giao ban

- Đ/c Khoa-PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng Kinh tế tham mưu

20h00

Đ/c Mỹ-PCT

 Dự Kỷ niệm 10 năm quần thể Danh thắng Tràng An được Unesco ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới

Ninh Bình

 

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: