Phấn đấu tốc độ phát triển doanh nghiệp hàng năm tăng trưởng trên 13%
Doanh nghiệp
Phấn đấu tốc độ phát triển doanh nghiệp hàng năm tăng trưởng trên 13% (06/03/2024)
Đó là một trong những mục tiêu phấn đấu thực hiện tại Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 35-CTr/TU ngày 02/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới vừa được UBND tỉnh ban hành.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn trao đổi với doanh nghiệp bên lề hội nghị đối thoại với doanh nghiệp trong năm 2023. Ảnh PYO

Theo Kế hoạch, mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, phát triển đội ngũ doanh nhân của tỉnh có quy mô, năng lực và trình độ đáp ứng mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Phấn đấu hình thành một số doanh nghiệp có quy mô lớn, có thương hiệu và uy tín trong nước và khu vực; xây dựng một số doanh nghiệp có vai trò dẫn dắt trong các ngành, lĩnh vực then chốt của tỉnh, hình thành một số chuỗi giá trị bền vững trong các ngành công nghiệp chế biến, nông nghiệp, dịch vụ và du lịch.

Phấn đấu tốc độ phát triển doanh nghiệp hàng năm tăng trưởng trên 13%; đến năm 2030 có khoảng 8.000 doanh nghiệp hoạt động; tăng tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế ngoài nhà nước vào GRDP, đến năm 2030 đạt khoảng 78%.

Tầm nhìn đến năm 2045, phát triển đội ngũ doanh nhân của tỉnh có quy mô, có năng lực và trình độ đáp ứng được mục tiêu và yêu cầu của tình hình mới, tạo thu nhập cao, tăng vị thế trong khu vực, uy tín trong nước và quốc tế; một bộ phận doanh nghiệp có thương hiệu tham gia vào chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu.

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, Kế hoạch triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thực hiện mục tiêu phát triển tỉnh nhà; triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng cho doanh nhân, doanh nghiệp phát triển và cống hiến; phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh ngang tầm mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của tỉnh trong thời kỳ mới; xây dựng đạo đức, văn hoá kinh doanh, phát huy tinh thần dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đồng thời, tăng cường đoàn kết, hợp tác, liên kết giữa doanh nhân với công nhân, nông dân, trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng; phát huy vai trò của Hiệp hội, Hội doanh nghiệp tỉnh, các tổ chức đại diện đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân.

UBND tỉnh đề nghị các Hiệp hội, Hội doanh nghiệp tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác phát triển thành viên, hội viên, phát huy vai trò là tiếng nói của doanh nghiệp và cầu nối giữa các doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước. Nắm bắt những ý tưởng, sáng kiến từ doanh nghiệp, nghiên cứu, đánh giá các thách thức, xu thế thị trường, kịp thời chia sẻ, tư vấn cho hội viên và đề xuất với các cơ quan quản lý nhà nước về các giải pháp phát triển doanh nghiệp bền vững.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: