Nghị định 63 góp phần làm công khai, minh bạch trong đầu tư công – tư.
Chính sách ưu đãi đầu tư
Nghị định 63 góp phần làm công khai, minh bạch trong đầu tư công – tư. (11/06/2018)
Nghị định 63/2018/NĐ-CP (Nghị định 63) về đầu tư theo hình thức công - tư (PPP) sẽ có hiệu lực vào ngày 19/6. Nghị định được thiết kế với nhiều nội dung sửa đổi khá quan trọng và cụ thể.

"Những thay đổi này được kỳ vọng sẽ tạo niềm tin cho cộng đồng các nhà đầu tư về một môi trường đầu tư công khai, minh bạch", Thứ trưởng Bộ KH-ĐT Vũ Đại Thắng cho biết. 

Theo ông Vũ Đại Thắng, Nghị định 63 ra đời trong bối cảnh việc thực hiện dự án PPP theo Nghị định 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức PPP đã bộc lộ một số hạn chế khiến các dự án PPP được triển khai trong thời gian qua không hiệu quả và các dự án PPP chưa hấp dẫn nhà đầu tư tư nhân. 

 

Vì vậy, Nghị định 63 được thiết kế với nhiều nội dung sửa đổi khá quan trọng và cụ thể về thẩm quyền và trình tự thủ tục trong việc quyết định các dự án PPP; mở rộng các nguồn vốn nhà nước tham gia dự án PPP; bãi bỏ thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án PPP, góp phần cải cách thủ tục hành chính; và đẩy mạnh việc phân cấp cho các đơn vị sự nghiệp công lập… 

 

Ông Trần Việt Dũng, Chánh văn phòng Cục Quản lý đấu thầu bổ sung, cho biết, Nghị định 63 quy định rõ hơn về thẩm quyền, trình tự, thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư đối với dự án PPP trên cơ sở đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư công. 

 

Nghị định cũng mở rộng nguồn vốn được sử dụng làm phần Nhà nước tham gia thực hiện dự án, ngoài vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu chính phủ, vốn trái phiếu chính quyền địa phương, vốn ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài; sẽ có thể sử dụng nhiều nguồn lực khác để tham gia, hỗ trợ nhà đầu tư trong dự án PPP, như giá trị quyền sử dụng đất, tài sản công, tài sản kết cấu hạ tầng, quyền kinh doanh khai thác công trình, dịch vụ... 

 

Vốn thanh toán cho nhà đầu tư đối với các dự án PPP cũng quy định mở hơn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các bộ, ngành và ủy ban nhân dân cấp tỉnh linh hoạt trong việc sử dụng cũng như thuận lợi hơn cho nhà đầu tư tham gia dự án PPP. 

 

Ngoài ra, Nghị định 63 cũng quy định rất rõ tỉ lệ nguồn vốn chủ sở hữu, vốn huy động của nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức PPP trong đó, nhà đầu tư chịu trách nhiệm góp vốn chủ sở hữu và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện dự án theo hợp đồng dự án đã ký kết. 

 

Cụ thể, đối với dự án có tổng vốn đầu tư đến 1.500 tỉ đồng, tỉ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư không được thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư. Ðối với dự án có tổng vốn đầu tư hơn 1.500 tỉ đồng, tỉ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư được xác định theo nguyên tắc: đối với phần vốn đến 1.500 tỉ đồng, tỉ lệ vốn chủ sở hữu không được thấp hơn 20%; đối với phần vốn từ hơn 1.500 tỉ đồng, tỉ lệ vốn chủ sở hữu không được thấp hơn 10%. Phần Nhà nước tham gia trong dự án PPP không tính vào tổng vốn đầu tư để xác định tỉ lệ vốn chủ sở hữu... 

 

"Quy định này được đưa ra nhằm sàng lọc năng lực tài chính của nhà đầu tư tham gia dự án PPP, tránh trường hợp dự án bị kéo dài do nhà đầu tư không có khả năng huy động nguồn lực tài chính cho dự án khiến dự án chậm triển khai, kéo dài như trong thời gian qua", ông Dũng nhấn mạnh.

Nguồn: Phú Yên online

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: