Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030
Định hướng phát triển
Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 (22/04/2020)
Với mục tiêu chung nhằm duy trì vững chắc mức sinh thay thế; đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng; thích ứng với già hóa dân số; phân bố dân số hợp lý và nâng cao chất lượng dân số, góp phần phát triển tỉnh nhà nhanh, bền vững; UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch Hành động giai đoạn 2020-2025 của tỉnh Phú Yên thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030.

Theo đó, mục tiêu cụ thể đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030 như sau:

Duy trì vững chắc mức sinh thay thế: Tổng tỷ suất sinh (số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ) giảm xuống mức 2,1 con vào năm 2025 và duy trì đến năm 2030; quy mô dân số dưới 1 triệu người đến năm 2025 và dưới 1,1 triệu người đến năm 2030. Đảm bảo mọi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đều được tiếp cận thuận tiện với các biện pháp tránh thai hiện đại. Giảm tới mức tối đa số vị thành niên và thanh niên có thai ngoài ý muốn. Giảm 30% chênh lệch mức sinh giữa nông thôn và thành thị, miền núi và đồng bằng; mọi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đều được tiếp cận thuận tiện với các biện pháp tránh thai hiện đại.

Đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên: Không vượt quá 111 bé trai/100 bé gái vào năm 2025 và đạt dưới 109 bé trai/100 bé gái vào năm 2030.

Nâng cao chất lượng dân số: Tỷ lệ nam, nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn đạt 70% đến năm 2025 và 90% đến năm 2030; giảm 50% số cặp tảo hôn, giảm tối đa số cặp hôn nhân cận huyết thống; đến năm 2025 đạt 50% và đến năm 2030 đạt 70% số phụ nữ mang thai được tầm soát ít nhất 4 loại bệnh tật bẩm sinh phổ biến nhất; đến năm 2025 đạt 70% và đến năm 2030 đạt 90 trẻ sơ sinh được tầm soát ít nhất 5 bệnh bẩm sinh phổ biến nhất. Tuổi thọ bình quân đạt 74,5 tuổi đến năm 2025 và 75 tuổi đến năm 2030, trong đó thời gian sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 68 năm; phấn đấu chiều cao trung bình người dân Phú Yên 18 tuổi đến năm 2025 đối với nam đạt 167 cm, nữ đạt 156 cm và đến năm 2030 đối với nam đạt 168,5 cm, nữ đạt 157,5 cm.

Thích ứng với già hóa dân số, đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe người cao tuổi: Đến năm 2025 đạt ít nhất 20% và đến năm 2030 đạt 50% số xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí môi trường thân thiện với NCT; Đến năm 2025 có khoảng 60% và đến năm 2030 khoảng 70% NCT trực tiếp sản xuất, kinh doanh tăng thu nhập, giảm nghèo có nhu cầu hỗ trợ được hướng dẫn về sản xuất kinh doanh, hỗ trợ phương tiện sản xuất, chuyển giao công nghệ, tiêu thụ sản phẩm, vay vốn phát triển sản xuất; 100% NCT có thẻ bảo hiểm y tế, được quản lý sức khỏe, được khám, chữa bệnh, được chăm sóc tại gia đình, cộng đồng, cơ sở chăm sóc tập trung.

Thúc đẩy phân bổ dân số hợp lý và bảo đảm quốc phòng, an ninh: Thúc đẩy đô thị hóa, đưa tỷ lệ dân số đô thị đạt 35% đến năm 2025 và trên 40% đến năm 2030. Thực hiện bố trí, sắp xếp dân cư hợp lý ở vùng biển, ven biển, vùng đặc biệt khó khăn. Đảm bảo người di cư được tiếp cận đầy đủ và công bằng các dịch vụ xã hội cơ bản.

Phát huy tối đa lợi thế cơ cấu dân số vàng, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh nhà: Tiếp tục thực hiện tốt, hướng đến đạt mục tiêu cao hơn các Kế hoạch về đào tạo, lao động, việc làm, xuất khẩu lao động, thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài… hiện có; Nghiên cứu xây dựng các Kế hoạch, Chương trình về những lĩnh vực nêu trên cho giai đoạn 2021-2025, 2025-2030 với mục tiêu tăng tối đa số lượng việc làm, nâng cao tỉ lệ lao động được đào tạo, cải thiện chất lượng việc làm. Tiếp tục thực hiện tốt, hướng đến đạt mục tiêu cao hơn các Kế hoạch, Chương trình chăm sóc sức khỏe (bao gồm cả chăm sóc sức khỏe sinh sản, an toàn vệ sinh lao động, an toàn thực phẩm…) hiện có; Nghiên cứu xây dựng các Kế hoạch, Chương trình về những lĩnh vực nêu trên cho giai đoạn 2021-2025, 2025-2030 với mục tiêu đảm bảo mọi người lao động đều được chăm sóc sức khỏe và có sức khỏe tốt.

Hoàn thành xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tạo điều kiện hiện đại hóa quản lý xã hội, đẩy mạnh lồng ghép các yếu tố dân số vào xây dựng, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội: 100% dân số được đăng ký, quản lý trong hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thống nhất của tỉnh năm 2025 và đến 2030. Hoàn thành xây dựng, vận hành các cơ sở dữ liệu chuyên ngành liên quan đến dân số trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 100%  ngành, lĩnh vực và địa phương sử dụng dữ liệu chuyên ngành dân số vào xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2025 và đến 2030.

Để triển khai thực hiện tốt các mục tiêu trên, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; đổi mới truyền thông, vận động; hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về dân số; phát triển mạng lưới và nâng cao chất lượng dịch vụ về dân số; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, hoàn thiện hệ thống thông tin, số liệu dân số; đảm bảo nguồn lực cho công tác dân số; kiện toàn tổ chức bộ máy và đào tạo; tăng cường hợp tác quốc tế.

 Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: