LỊCH CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PCT UBND TỈNH

Tuần thứ 22/2024 (từ ngày 27/5/2024 – 31/5/2024)

 

Thời gian

Lãnh đạo
tham dự

Nội dung

Địa điểm

Đơn vị chuẩn bị
Tham dự

Thứ 2, ngày 27/5/2024

7h30

Lãnh đạo

UBND tỉnh

Chào cờ đầu tuần

Hội trường UBND tỉnh

Tất cả cán bộ, công chức, người lao động cơ quan tham dự

8h00

Đ/c Hổ-PCT

Họp trực tuyến Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Phòng họp giao ban

- Đ/c Hòa-PCVP chỉ đạo, chuẩn bị

- Phòng ĐTXD  tham mưu, chuẩn bị

14h00

Đ/c Chủ tịch

Các Phó Chủ tịch

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch cho ý kiến về các nội dung theo Quy chế

Phòng họp giao ban

- Đ/c CVP chỉ đạo, chuẩn bị

- Phòng Tổng hợp  tham mưu, chuẩn bị

15h30

Đ/c Chủ tịch

Các Phó Chủ tịch

Họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh

Phòng họp giao ban

- Đ/c CVP chỉ đạo, chuẩn bị

- Phòng Tổng hợp  tham mưu, chuẩn bị

Thứ 3, ngày 28/5/2024

8h00

Đ/c Chủ tịch

Tiếp công dân định kỳ tháng 5/2024

Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh

- Đ/c Khoa-PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng Nội chính, Ban Tiếp công dân tỉnh chuẩn bị

 

Đ/c Hổ-PCT

Đi công tác tại thành phố Hồ Chí Minh

 

 

Thứ 4, ngày 29/5/2024

14h00

Đ/c Thảo-PCT

Dự Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Chỉ thị số 41 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quy chế phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân tỉnh với Cục thi hành án dân sự tỉnh

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

- Đ/c Khoa-PCVP chỉ đạo, chuẩn bị

- Phòng Nội chính tham mưu, chuẩn bị

Thứ 5, ngày 30/5/2024

 

Đ/c Chủ tịch

Đi công tác ngoài tỉnh (đến hết ngày 31/5/2024)

 

 

8h00

Đ/c Thảo-PCT

Dự cuộc họp Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến về một số nội dung do UBND tỉnh trình

HĐND tỉnh

- Đ/c Hòa-PCVP chỉ đạo, chuẩn bị

- Phòng Kinh tế tham mưu, chuẩn bị

8h00

Đ/c Mỹ-PCT

Họp bàn về nội dung dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về lĩnh vực y tế

Phòng họp giao ban

- Đ/c Hòa-PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng KGVX tham mưu, chuẩn bị

9h00

Đ/c Hổ-PCT

Họp Đoàn công tác của tỉnh tham gia Chương trình quảng bá địa phương tại Hà Lan - Đức

Phòng họp

 số 2

- Đ/c Hòa-PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng KGVX tham mưu, chuẩn bị

14h00

Đ/c Hổ-PCT

Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai, TKCN năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

Hội trường UBND tỉnh

- Đ/c Hòa-PCVP chỉ đạo, chuẩn bị

- Phòng Kinh tế tham mưu, chuẩn bị

15h00

Đ/c Thảo-PCT

Đối thoại với Công ty cổ phần trồng cây kiểng xuất khẩu Phú Yên

Phòng họp giao ban

- Đ/c Khoa-PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng ĐTXD, Nội chính  chuẩn bị

14h00

Đ/c Mỹ-PCT

Họp Ban chỉ đạo dự án ADB liên quan lĩnh vực Y tế

Phòng họp

số 2

- Đ/c Hòa-PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng KGVX tham mưu, chuẩn bị

Thứ 6, ngày 31/5/2024

8h00

Các Phó Chủ tịch

Dự Hội nghị nghe thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 9

Tỉnh ủy

 

13h30

Đ/c Thảo-PCT

Dự Hội nghị tổng kết thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật khu vực phía Nam, do Bộ Tư pháp  chủ trì

Bình Định

- Đ/c Khoa-PCVP chỉ đạo, chuẩn bị

- Phòng Nội chính tham mưu, chuẩn bị

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: