Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2011-2016
UBND Tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2011-2016 (22/01/2013)

- Địa chỉ: 07 Độc Lập, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

- Điện thoại: 057.3821255 Fax: 057.3824842

- Email: ubndphuyen@phuyen.gov.vn

 

 

 Chủ tịch UBND Tỉnh

Hoàng Văn Trà

 

              Phó Chủ tịch UBND tỉnh

              Lê Văn Trúc           

  Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Nguyễn Chí Hiến

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Phan Đình Phùng

Ủy viên UBND tỉnh
Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên
Thiếu tướng Nguyễn Bá Nhiên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ủy viên UBND tỉnh

Chỉ huy Trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh

Đại tá Phạm Văn Hổ

Ủy viên UBND tỉnh

Chánh văn phòng UBND tỉnh

Hồ Thị Nguyên Thảo

 

Ủy viên UBND tỉnh

Giám Đốc Sở Nội Vụ

Đặng Lê Tiến

 

 Ủy viên UBND tỉnh

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Lê Tấn Hổ